Logga in

Därför blev tio av tolv spabad underkända

Publicerad
6 jul 2022, 15:49

När Elsäkerhetsverket granskade spabad hade över 80 procent av spabaden bristande dokumentation om elsäkerhet. De flesta spabad saknade en försäkran om att de uppfyller lagkraven.

Elsäkerhetsverkets granskning föranleddes av flera samtal från oroade elinstallatörer som noterat att spabad inte var CE-märkta eller att informationen i bruksanvisningen var bristande.

Efterfrågan på pool och spabad ökar när svensken hemestrar
Så undviker du fallgropar när du installerar spabad

Montering av spabad och pool kräver kunskap om el i närheten av vatten. Här är 6 saker att tänka på inför installationen.
”Gå in med slang i kapslingar är ingen bra idé”

Av de totalt tolv spabaden som ingick i granskningen, var det bara två som klarade sig utan anmärkning.

Granskningen är en så kallad dokumentationskontroll. Vid en dokumentationskontroll kontrollerar Elsäkerhetsverket att det finns bruks- och installationsanvisning och att produkten har en EU-försäkran där tillverkaren intygar att produkten överensstämmer med kraven inom EU.

– En typ av brist vi såg var att sju spabad saknade korrekt EU-försäkran, vilket krävs för att produkten ska få säljas inom EU, säger Sofia Brorson vid Elsäkerhetsverket, i ett pressmeddelande.

En EU-försäkran innebär att tillverkaren intygar att produkten uppfyller alla tillämpliga krav i lagstiftningen.

Det ska också finnas namn och adress till tillverkaren och i förekommande fall importören, något som saknades på en tredjedel av spabaden.

Kontaktuppgifter till tillverkaren eller importören ska vara lätta att hitta och produkten ska även ha en typbeteckning som gör att den går att spåra om det skulle behövas.

Elfirman hävdar att spabadet installerades korrekt – men fälldes i ARN och hamnade på Svarta listan.
Elfirman på Svarta listan: ”Privatkunder blir bara tjafs”

Att det finns brister i märkning eller dokumentation behöver inte betyda att produkterna inte är säkra att använda. Men den typen av brister är en indikation på att det finns tillverkare och importörer som inte har tillräckliga kunskaper om det regelverk som gäller för den som tillverkar och säljer elektriska produkter.

exempel på Krav som ställs på spabad

  • CE-märkning, IP-klass, spänning, typbeteckning och kontaktuppgifter ska finnas.
  • Instruktioner till exempelvis pump, belysning och värmeaggregat ska finnas på svenska. Följ anvisningarna.
  • Uttag utomhus ska alltid vara skyddsjordade. För nya uttag gäller dessutom krav på jordfelsbrytare.
  • Fasta elinstallationer kräver ett registrerat elföretag.