Logga in

Ny rapport: Så (olika) hanterar vården elolyckorna – fortfarande

Publicerad
3 maj 2022, 09:06
| Uppdaterad
5 maj 2022

Visst har det blivit bättre. Men riktlinjerna skiljer sig fortfarande mellan olika regioner – de sämsta nämner inte strömgenomgång alls.

Föreningen för Industriell Elteknik, FIE, undersökte 2020 Vårdsveriges riktlinjer för elolyckor. Bakgrunden är att nationella riktlinjer för elolyckor saknas. Varje region väljer därför sina egna riktlinjer. FIE:s rapport från 2020 visade på stora skillnader mellan olika regioner.

Se hela kartan:
Så hanteras elolyckor runt om i landet

Läs också:
Tjatade sig till EKG efter elolyckan – fick faktura

Nu har föreningen gjort en ny undersökning. Vi ställer tre frågor till rapportens författare Magnus Persson, som driver MPEL konsult och sitter i FIE:s styrelse.

Vad har hänt sedan 2020?

– Utvecklingen har gått åt rätt håll. Flera regioner följer exempelvis internetmedicin.se, som vi tycker är den bästa riktlinjen för att ta hand om patienter som råkat ur för elolyckor. Vid förra undersökningen använde fem regioner internetmedicin.se, nu är de åtta.

Vad är det som är så bra med internetmedicin.se?

– Det är en kunskapsdatabas för läkare, som verkligen tar lågspänningsolyckor på allvar. Det framgår tydligt när man ska söka vård, vilka frågor vårdpersonalen ska ställa, vilka prover som ska tas, vilka remisser som ska skrivas hur patienten ska följas upp.

Vilka problem kvarstår?

– Alla regioner har inte tydliga riktlinjer för strömgenomgång. Deras riktlinjer tar upp hur patienter med brännskador från ljusbåge ska hanteras, men säger inget om hur personer som har drabbats av strömgenomgång ska tas om hand. Jag tycker även att det är anmärkningsvärt att elolyckor inte ingår i alla läkarutbildningar i landet. Jag har själv en släkting som är nybliven läkare, och när jag frågade hur mycket hon fått lära sig om elolyckor kunde hon inte komma ihåg att det hade nämnts över huvud taget. Inte hennes kolleger heller. Det är mycket märkligt.

Läs FIE:s nya rapport 2022:
Undersökning Sjukvårdens riktlinjer gällande Elolyckor