Logga in

Hela kartan: Så (olika bra) hanterar vården elolyckorna

Publicerad
28 sep 2020, 06:01

Söker du vård efter strömgenomgång? Då gäller det att du befinner dig på rätt plats. Vården skiljer sig stort, och många regioner nonchalerar elolyckor med lågspänning. Kolla in kartan lite längre ner i artikeln för att se hur det ser ut i din region.

Föreningen för industriell elteknik, FIE,har gjort en stor undersökning av hur Vårdsverige hanterar elolyckor. Rapporten visar att vården skiljer sig stort i olika regioner.

– Du blir olika bra omhändertagen beroende på var du bor i landet, och många regioner underskattar faran med lågspänningsolyckor säger Magnus Persson, som driver MPEL konsult och sitter i FIE:s styrelsen.

Övriga artiklar i serien:

Ordet ”hushållsel” portas på akuten

Vårdsajt uppdaterar riktlinjer efter Elinstallatörens granskning

Tjatade sig till EKG efter elolyckan – fick faktura

Det hela började i mars i fjol när Magnus höll en utbildning i elsäkerhet, som så många gånger förr. Och som vanligt började kursdeltagarna att prata om hur elektriker blir bemötta av sjukvården efter en elolycka. Vissa får väldigt bra omhändertagande, andra blir hemskickade efter strömgenomgång genom bålen. Ibland med motiveringen ”det var ju bara hushållsel”.

”Jag tyckte det var märkligt. Ska varje region behöva uppfinna hjulet på egen hand?”

Magnus Persson

Men vid det här kurstillfället i Malmö frågade en deltagare: Vilka riktlinjer använder vården för elolyckor med strömgenomgång?

Magnus Persson blev svarslös – och triggad. Han bollade frågan vidare till Socialstyrelsen. Några dagar senare kom svaret: ”Socialstyrelsen har inga riktlinjer gällande behandlingar av elolyckor. Vi rekommenderar att du kontaktar ditt landsting som bör har ett vårdprogram för behandling av elolyckor.”

Magnus Persson blev förvånad. Han kontaktade både Socialdepartementet och SKR, Sveriges kommuner och regioner, men fick samma besked. Gemensamma riktlinjer saknas.

– Jag tyckte det var märkligt. Ska varje region behöva uppfinna hjulet på egen hand? säger han.

Nu bestämde sig FIE för att undersöka hur riktlinjerna ser ut i samtliga regioner. På Luciadagen i fjol skickade Magnus Persson ut mejl över hela landet. Han skrev att många i branschen är oroliga över att patienter skickas hem utan undersökning, trots att 230 V kan vara livshotande och även skapa problem på sikt. Han berättade att flera företag har tagit fram egna instruktioner som de anställda ska lämna till sjukvården för att få rätt behandling. Och han ställde frågan ”Vad finns det för vårdprogram inom er region när man söker vård vid elolycka p.g.a. strömgenomgång eller ljusbåge?”

Efter några månader, ett antal påminnelser och lite dividerande hade 16 av de 21 regionerna svarat. Den femte augusti i år publicerade FIE sin rapport, som visar en spretig bild.

Fem regioner svarade att de följer eller har riktlinjer som baserar sig på internetmedicin.se, en kunskapsdatabas för läkare. Den riktlinjen gör Magnus Persson tummen upp för.

– Internetmedicin tar verkligen lågspänningsolyckor på allvar. Det framgår tydligt när man ska söka vård, vilka frågor vårdpersonalen ska ställa, vilka prover som ska tas, vilka remisser som ska skrivas hur patienten ska följas upp, sammanfattar han.

Här kan du läsa hur internetmedicin.se rensade bort ordet ”hushållsel” i somras, på initiativ från elbranschen.

En region svarade att de följer 1177 Vårdguiden. Informationen är korrekt, och det är bra att man uppmanas att alltid söka vård vid ström genom kroppen, tycker Magnus Persson. Men informationen vänder sig direkt till patienten, och sjukvårdspersonalen får inga tydliga besked om vilka prover och undersökningar som ska göras.

Fem regioner har en egen standard, av varierande kvalitet. Magnus Persson tycker exempelvis att Region Kalmar har bra och tydliga riktlinjer som även omfattar lågspänningsolyckor. Region Jämtland Härjedalen och Kronoberg fokuserar däremot mest på brännskador.

Fem regioner svarade att de följer eller har riktlinjer som baseras på janusinfo.se, som tas fram av Region Stockholm. Magnus Persson reagerar bland annat på formuleringen ”Lågspänningsolyckor: Opåverkad patient med normalt EKG utan behandlingskrävande brännskador kan gå hem.”

– De underskattar faran med elolyckor vid lågspänning. Risken är att patienter inte får den vård och uppföljning av strömgenomgång som de borde, säger han.

Janusinfo.se används bland annat i Region Gävleborg, där en chefsläkare i sitt svar till FIE konstaterar att ”riktlinjerna här är nog i klenaste laget”. Samtidigt skriver hen att ” Min övertygelse är dock att vid svårare elolyckor eller tillbud med historia om strömgenomgång eller ljusbåge så får patienterna hos oss en ganska omfattande utredning och information enligt 1177 som jag tycker är bra.”

Här kan du läsa om hur janusinfo uppdaterades i början av september efter att Elinstallatören ställde frågor om kritiken som lyfts i rapporten.

Fem regioner svarade inte FIE:s undersökning. En av dem svarade FIE efter att rapporten publicerades. De kvarvarande fyra regionerna svarade när Elinstallatören tog kontakt. Även dessa svar finns redovisade i kartan.

Socialstyrelsen har publicerat nationella riktlinjer för 18 vårdområden, däribland diabetes, hjärtsjukvård och demens. Men riktlinjer för elolyckor saknas, och är inte heller på gång. Så här skriver Mattias Fredricsson, som är enhetschef för nationella riktlinjer, i ett mailsvar till Elinstallatören.

– Vårdens behov av kunskap är stort, och det är många sjukdomsområden som behöver stöd. Vi har inte möjlighet att tillgodose alla behov, och tyvärr har vi inte just nu något planerat arbete kring elolyckor. Det innebär förstås inte att området inte är angeläget, tvärt om är min bedömning efter att ha läst FIE:s rapport. Men vi har helt enkelt inte resurser att hantera alla frågor.

Han skriver även att Socialstyrelsens målsättning är att ”du ska få samma goda vård, oavsett vem du är, vart du bor eller vilken vårdgivare du vänder dig till.”

Det är helt i linje med Hälso- och sjukvårdslagen (2017:30) 3 kap 1§: ”Målet med hälso- och sjukvården är en god hälsa och en vård på lika villkor för hela befolkningen.”

Men så ser verkligheten inte ut, enligt FIE:s rapport.

– Utan nationella riktlinjer kan lika vård inte garanteras. Risken är uppenbar att patienterna får olika vård beroende på var i landet de befinner sig, säger FIE:s Magnus Persson.

Vad rekommenderar FIE regionerna i brist på nationella riktlinjer?

– Vi uppmanar alla regioner att basera sina riktlinjer på internetmedicin.se, som är bäst och mest aktuell när det gäller att hantera patienter som har råkat ut för elolyckor.

Vad är din egen drivkraft i det här arbetet?

– Jag har hört så många historier om elektriker som nekas vård, och jag vill att alla som drabbas av en elolycka i Sverige ska få en säker undersökning och rätt behandling, både vid kortvariga och långvariga symtom. Men vår undersökning visar att skillnaderna är ännu större än vad jag befarade, säger Magnus Persson.

Vad är nästa steg?

– Vi kommer att uppdatera  rapporten med de senaste förändringarna och skicka ut till socialstyrelsen och alla regioner för att informera om ändringen och trycka på de regioner som helt saknar tydlighet, säger Magnus Persson.