Logga in

Tjatade sig till EKG efter elolyckan – fick faktura

Publicerad
28 sep 2020, 06:04

15 anställda sökte vård efter strömgenomgång– endast en fick provtagning enligt Internetmedicin.se. Till sist fick Kraftringen nog.

Elsäkerhetsexperten Michell Andersson har länge drivit på för att vården ska följa internetmedicin.se vid elolyckor. Den sista augusti lämnade han sitt uppdrag som elsäkerhetssamordnare på Kraftringen i Lund. Innan dess hann vi ställa fem frågor.

Övriga artiklar i serien: 

Hela kartan: Så (olika bra) hanterar vården elolyckorna

Vårdsajt uppdaterar riktlinjer efter Elinstallatörens granskning

Ordet ”hushållsel” portas på akuten


Vilka instruktioner har Kraftringens anställda vid en elolycka?

– Vi ska undvika strömgenomgång till varje pris. Men när det ändå sker ska den drabbade åka in, oavsett spänningsnivå. Man ska inte försöka göra en egen bedömning av hur allvarlig olyckan är, för det är vi inte kvalificerade för. Men den medicinska personalen ska vara kvalificerad, och vi förväntar oss att de följer internetmedicin.se, som är framtagen av experter på elolyckor, säger Michell Andersson.

”Under mina drygt två år på Kraftringen sökte 15 anställda vård efter strömgenomgång. En enda fick vård direkt enligt internetmedicin.se.”

Hur har det funkat?

– Under mina drygt två år på Kraftringen sökte 15 anställda vård efter strömgenomgång. En enda fick vård direkt enligt internetmedicin.se. Fyra fick ingen vård alls, och tio fick vård först efter att ha argumenterat. Vid ett tillfälle vägrade vi att gå hem, och till sist fick vi ok för EKG och provtagningar – om vi lovade att betala en faktura. Det var efter en 10 kV-olycka.

Fler fall som stuckit ut?

– En person stod på sig när han nekades vård, han visade upp sitt ”visitkort” över vilka provtagningar som ska göras och begärde en ny bedömning. Men den nya läkaren sa också ”vi tar inte in dig”. Då kände jag att nu räcker det, den allmänna sjukvården är helt enkelt inte kvalificerad att bedöma vårdbehovet eller att förstå potentiella komplikationer efter strömgenomgång.

Hur hanterade ni det?

– Vi vände oss till företagsvården och frågade om de kunde göra provtagningen från internetmedicin.se. Och företagsvården ville gärna hjälpa till, men alla prover i den akuta fasen kan de inte göra, som att mäta troponin (ett hjärtenzym). Så vi behöver fortfarande få hjälp av den allmänna sjukvården.

Vart tar du själv vägen när du lämnar Kraftringen?

– Jag ska bli specialist inom elsäkerhet på Trafikverket, och jag kommer att fortsätta driva på för att vården ska använda internetmedicin, säger Michell Andersson.