Logga in

67 fel stod husbyggare dyrt

Publicerad
2 maj 2022, 08:16
| Uppdaterad
9 maj 2022

Vad sägs om golvvärme utan termostater och ventilation fastsatt med tejp? Företaget som byggt det arkitektritade huset gick till tingsrätten för att kräva kunderna på 1,2 miljoner kronor som återstod av köpeskillingen. Men oj vad dyrt det istället blev för företaget!

Företaget åtog sig att tillsammans med underentreprenörer utföra de avtalade arbetena med huset mot ett fast pris på närmare 4,7 miljoner kronor.

Byggföretaget räknade med ett rotavdrag på 100 000 kronor
Inget rotavdrag för köks- och badrumsrenovering

Ska man alltid åka in till sjukhuset och vilka prover kan man kräva?
Vad gör jag om jag får en stöt?

Men kunderna, ett par i 50-årsåldern, var allt annat än nöjda med jobbet. Efter att de flyttat in upptäckte de hela tiden nya fel. En besiktningsman skriver att ”arbetet var långt ifrån färdigställt”, när han utförde sin besiktning. Totalt upptäcktes 67 fel vid besiktningarna.

I ett e-postmeddelande till kunderna skrev besiktningsmannen att arbetena dessutom var ”grovt felaktiga” samt att entreprenaden hade blivit underkänd om det hade varit fråga om en slutbesiktning.

Vid besiktningarna har bland annat följande fem installationer fått anmärkningar:      

  • Ett för stort hål hade tagits upp i badrummet för strömbrytare till dimmer.
  • Golvbrunnen hade bakfall och var inte åtkomlig för rengöring.
  • Avsaknad av rumstermostater för golvvärme. Värmen i huset gick inte att reglera.
  • Felaktigt monterade vattenboxar utan skvallerrör. Kalla och varma rör låg an mot varandra.
  • Ventilationen var fastsatt med tejp.

Villaägarna hade betalat drygt 3,5 miljoner kronor för arbetet, men vägrade att betala återstående närmare 1,2 miljoner kronor på grund av alla fel. De ansåg sig ha rätt till prisavdrag som ”vida överstiger utestående kontraktssumma”. De krävde också skadestånd för bland annat den ekonomiska skada som företaget orsakat dem under entreprenadtiden.

Svea hovrätt sänker prisavdraget för den tidigare husägarens fulel
Lekmans elinstallationer inte fel enligt hovrätten

Takföretaget ansåg att man genomfört entreprenaden i enlighet med avtalet och att  kunderna skulle betala det som återstod av överenskommet pris, närmare 1,2 miljoner kronor.

Men tingsrätten avslog stämningen och slog istället fast att  företaget ska ge kunderna ett prisavdrag på över 1,7 miljoner kronor på grund av alla fel. Felen hade reklamerats i tid och inget hade hindrat företaget att åtgärda dem, menade tingsrätten.

Företaget ska också betala 756 000 kronor för parets rättegångskostnader.