Logga in

Inget rotavdrag för köks- och badrumsrenovering

Publicerad
2 feb 2021, 10:47
| Uppdaterad
24 feb 2021

Byggföretaget räknade med att renoveringen av badrum och kök i ett radhus i Södertälje skulle ge ett rotavdrag på 100 000 kronor. Men Skatteverket tyckte annorlunda och tvisten fick till sist avgöras av Svea hovrätt.

Renoveringen av de två badrummen och köket i radhuset 2013 gick på 440 000 kronor. I avtalet mellan byggföretaget och radhusägarna ingick att byggbolaget skulle ansöka om rotavdrag hos Skatteverket på 100 000 kronor.

Skatteverket betalade först ut pengarna genom en så kallad preliminär skattereduktion, men krävde våren 2014 tillbaka beloppet. Myndigheten ansåg att företaget inte hade visat att arbetet var betalt och utfört på det sätt som angetts i ansökan om rotavdrag och att underlaget var bristfälligt.

”Då försäkringspengar betalats ut för renovering av badrummen kan detta arbete ej godkännas för preliminär skattereduktion (rotavdrag). Skatteverket kan inte heller bortse från att det ingått material i den fakturerade arbetskostnaden”, skriver myndigheten i sitt återbetalningsbeslut.

Fyra av tio får frågor om svartjobb

Radhusägarna betalade totalt 320 000 kronor för renoveringen, men höll inne med 20 000 kronor eftersom de ansåg att bolaget inte åtgärdat flera byggfel, bland annat saknades det kyl, frys, köksfläkt och ugn i köket och duschkabin i badrummen.

Fem år senare, i maj 2018, skickade företaget en faktura på 120 000 kronor till radhusägarna för det uteblivna rotavdraget, inklusive det återstående beloppet på 20 000 kronor. När radhusägarna vägrade betala stämde byggföretaget dem.

“Den avgörande frågan i domstolens prövning är om det berodde på företaget eller radhusägarna att Skatteverket krävde tillbaka det utbetalade rotavdraget.”

—Viktor Sterner

– Den avgörande frågan i domstolens prövning är om det berodde på företaget eller radhusägarna att Skatteverket krävde tillbaka det utbetalade rotavdraget, säger Viktor Sterner, entreprenadjurist på Installatörsföretagen, och tillägger:

– Hovrätten drar slutsatsen att utformningen av fakturorna innebär att företagets avsikt inte var att ansöka om rotavdrag för renoveringen i badrummet, utan för renoveringen i köket. I det här fallet hade arbetena fakturerats separat. Därför menar hovrätten att det var företagets ansvar att Skatteverket krävde tillbaka avdraget.

Viktor Sterner, entreprenadjurist på Installatörsföretagen.

Viktor Sterner menar att det en företagare kan ta med sig av hovrättens dom är vikten av att alltid vara noggrann med sin dokumentation och formalia, oavsett om det rör själva utförandet eller ren administration.

– Om företaget i det här fallet hade sökt rotavdrag för köksrenoveringen i stället hade det funnits större möjligheter att få behålla utbetalningen, konstaterar han.

Byggföretaget menade att det var radhusägarnas fel att rotavdrag inte hade beviljats, eftersom de fått försäkringsersättning, något som bolaget inte känt till.

Företagets representant uppgav följande för tingsrätten:

”I avtalet mellan parterna reglerades inte särskilt vad som skulle gälla om rotavdrag inte beviljades. Det var onödigt att reglera detta i avtalet eftersom det var självklart att radhusägarna, för det fall rotavdraget inte beviljades, skulle betala de 100 000 kronor som rotavdraget skulle ha uppgått till.”

Men både Södertälje tingsrätt och senare Svea hovrätt ansåg det klarlagt att det var byggföretagets ansvar att rotavdraget inte beviljades.

Av fakturorna framgår, enligt hovrätten, att byggföretagets avsikt var att ansöka om rotavdrag för arbetet i köket, inte badrummet. Fakturan för badrummen innehåller till skillnad från den för köket ingen information om rotavdrag.

Redan av det skälet kunde företaget inte få ersättning av radhusägarna för uteblivet rotavdrag.

Södertälje tingsrätt slog fast att radhusägarna skulle betala det resterande beloppet på 20 000 kronor till byggföretaget, men avslog byggföretagets överklagan i övrigt eftersom rätten menade att det var bolagets ansvar att rotavdraget inte beviljades.

Svea hovrätt fastställde tingsrättens dom, men beslutade också att byggföretaget ska ersätta radhusägarnas rättegångskostnader på totalt närmare 130 000 kronor.

VVS-Forum har sökt en representant för byggföretaget för en kommentar, men han har inte velat uttala sig.

FAKTA/Tänk på det här innan du räknar in rotavdraget i fakturan

  • Som företagare måste du göra en faktura för rotarbetet. På fakturan drar du av högst 30 procent i rotavdrag från arbetskostnaden, inklusive moms. Rotavdraget får aldrig överstiga sammanlagt 50 000 kr per person och år.
  • Kunden och företaget som utför arbetet har ett gemensamt ansvar att ta reda på om arbetet som ska utföras ger rätt till rotavdrag. Skatteverket rekommenderar att bägge parter skriver ett avtal om vem som har ansvaret om avdraget inte skulle godkännas.
  • Om försäkringsersättning betalats ut för arbetet beviljas inte rotavdrag.

Källa: Skatteverket