Logga in

Vad gör jag om jag får en stöt?

Publicerad
13 apr 2022, 08:39

Fråga: Vad är det som gäller om man får en stöt? Ska man alltid åka in till sjukhuset och vilka prover kan man kräva?

Svar: För det första så är din arbetsgivare skyldig att anmäla arbetsskadan eller det allvarliga tillbudet. Därefter ska det utredas vad som har hänt så att det inte händer igen.

mer om strömgenomgång
Efter Elinstallatörens granskning: Vårdsajt uppdaterar riktlinjer för elolyckor

mer cecilia-frågor
Hur nära duschdraperiet får tvättmaskinen stå?

En elolycka innebär ljusbåge eller strömgenomgång. Du frågar om du behöver uppsöka sjukhus om du får en ”stöt”, det vill säga utsätts för strömgenomgång. Om du behöver uppsöka sjukvård avgörs från fall till fall och vad din arbetsgivare har satt upp för riktlinjer. Det är dock en mycket god idé att alltid uppsöka läkare om du misstänker att du utsatts för strömgenomgång. Även om det bara är från ett finger till ett annat på samma hand. Anledningen är att du kan få följdskador som exempelvis känselbortfall och domningar lång tid efter själva olyckan. Då är det viktigt att olyckan finns i din journal. Dels för att sjukvården ska kunna hitta orsaken till dina symptom, dels för eventuell ersättning.

”Skulle du utsättas för strömgenomgång genom bålen kan läget vara akut. Kör inte bil själv till en vårdcentral utan tillkalla ambulans eller be om skjuts.”

Skulle du utsättas för strömgenomgång genom bålen kan läget vara akut. Kör inte bil själv till en vårdcentral utan tillkalla ambulans eller be om skjuts. Vilken undersökning du får och vilka prover som tas, kan variera från region till region. Internetmedicin.se och janusinfo.se är två sajter som sjukvården använder sig av, men hur konstigt det än kan verka så finns inga nationella riktlinjer. Vissa arbetsgivare har ett litet kort med samlad information om åtgärder vid elolyckor. Informationen som står där är ofta mycket bra. Men även om den beskriver vad en läkarundersökning bör innehålla och vilka prover som bör tas, är det inget krav för sjukvården att följa.