Logga in

Var finns laddstationerna?

Publicerad
25 apr 2022, 08:20

När installatörer kör långa sträckor behövs det laddstolpar. Men var de ska finnas är inte lika självklart.

Text

Du bränner förbi på motorvägen efter att ha utfört ett uppdrag åt en kund. När du kastar en blick på instrumentpanelen ser du att bilens laddning stegvis tickar nedåt. Närmsta snabbladdstation är om 80 kilometer. Vad gör du?

Många nya elbilsmodeller
Allt fler installatörer väljer elbil

Vad är bäst?
Då är elvägar bättre än snabbladdare

– Det som vi faktiskt inte har full koll på än är laddningsmönster. Hur kommer folk att ladda? 

Helen Axelsson. Foto: OKQ8.

Det säger Helen Axelsson, försäljningschef på OKQ8, som nyligen talade på ett seminarium om snabbladdning på eComExpo. Där berättade hon att företaget senast installerade snabbladdare i Huskvarna:

– Här laddar man betydligt mer än vi hade räknat med, konstaterar hon. 

Kör- och laddningsmönster är ett återkommande tema i frågan om att installera nya laddplatser. Bristen på data över företagens behov av laddning är ett hinder på vägen. Det försvårar eftersom man vill veta att det blir så effektivt som möjligt. 

– Det måste vara lättare att få tillstånd att bygga laddinfrastruktur och att få information om att det finns effekt.

Henrik Holmér. Foto: Gösta Larsen.

Så säger Henrik Holmér, försäljningschef på Wennstrom Solutions & Energy AB, som deltog i seminariet och senare representerade företaget i en monter. De tillverkar laddstationer till elbilar för flera företag. 

Men hur ser det ut i dag? Det finns 300 snabbladdplatser i Sverige och antalet publika laddplatser är knappt 5 000. Det finns ett stort antal vita vägsträckor, där det inte finns en laddstation inom 50 kilometers körsträcka och där det är högst 100 kilometers avstånd mellan varje laddstation. 

Denis Begic. Foto: Gösta Larsen.

– Den viktigaste frågan är elförsörjningen, tycker jag. Det ska finnas tillräckligt med el i kablarna så att alla bilar och lastbilar kan ladda.

Det menar Denis Begic, socialdemokratisk riksdagsledamot i trafikutskottet, som även han deltog i seminariet på eComExpo. Något som han lyfte var vikten av att ha en dialog med företagen för att se hur man bäst möter behoven av snabbladdning. 

Ett alternativ till elbil
Mr Vätgas rullar ut tankställen