Logga in

Efter Elinstallatörens granskning: Vårdsajt uppdaterar riktlinjer för elolyckor

Publicerad
28 sep 2020, 06:03

Många regioner nonchalerar elolyckor med lågspänning. Men de riktlinjer som får mest kritik uppdateras – efter att Elinstallatören lyfter problemet

Föreningen för industriell elteknik, FIE, publicerade i augusti en rapport över hur Vårdsverige hanterar elolyckor. Riktlinjerna skiljer sig stort i olika regioner, och janusinfo.se som flera regioner använder, får kritik.

FIE reagerade bland annat på formuleringen ”Lågspänningsolyckor: Opåverkad patient med normalt EKG utan behandlingskrävande brännskador kan gå hem.”

Övriga artiklar i serien: 

Hela kartan: Så (olika bra) hanterar vården elolyckorna

Tjatade sig till EKG efter elolyckan – fick faktura

Ordet ”hushållsel” portas på akuten

– De underskattar faran med elolyckor vid lågspänning. Risken är att patienter inte får den vård och uppföljning av strömgenomgång som de borde, säger Magnus Persson, på FIE som har gjort undersökningen.

Janusinfo.se är webbversionen av boken Akut internmedicin. Huvudredaktör är läkaren Johan Hulting. När Elinstallatören ringer upp i mitten av augusti håller han delvis med om kritiken att faran med lågspänning underskattas.

– Vi är tacksamma för att du har lyft problemet. Jag inser nu att vår text behöver uppdateras, och skriver ett förslag på ett nytt vårdprogram, säger han.

Menar du att uppdateringen görs efter att Elinstallatören tog kontakt?

– Ja, så är det. Jag har nu läst artikeln om elolyckor i Läkartidningen från 2016 och avsnittet i Internetmedicin och inser att frågan är mera komplicerad än jag tidigare antagit, säger Johan Hulting.

Den 8 september publicerades en uppdaterad version av janusinfo.se. Där finns ett antal tillägg, bland annat om att förmaksflimmer i sällsynta fall kan uppträda några timmar efter olyckstillfället även vid lågspänningsolyckor och att patienter som har symtom efter misstänkt strömpassage genom bålen ska observeras 2–12 timmar och skrivas hem efter EKG-kontroll och eventuell uppföljning.

Texten är fortfarande betydlig kortare än internetmedicin.se.

– Utrymme är väldigt begränsat eftersom boken har ett format på 350 sidor, och många sjukvårdsområden ska få plats. Vi hade naturligtvis kunnat ha olika långa versioner i boken och digitalt, men nu har vi inte det upplägget. Dessutom har läkarna inte tid att läsa alltför omfattande texter i ett akut skede, det är inte realistiskt, säger Johan Hulting.

Han välkomnar synpunkter från elbranschen, men pekar på en viss diskrepans mellan branschens förväntningar och läkarnas verklighet.

 – Elexperterna måste naturligtvis ha högsta säkerhet som riktmärke, medan vi i vården inte har resurser att agera enligt internetmedicin.se i alla lägen. Många elolyckor är väldigt enkla, som att någon kanske har fått en stöt i handen. Samtidigt är det ju viktigt att identifiera alla personer med misstänkt högspänningsskada och även de som man misstänker har fått lågspänning genom kroppen eller huvudet. Man måste alltid göra en individuell bedömning, säger han.

Magnus Persson på FIE tycker att det är mycket glädjande att Janusinfo har uppdaterats, även om texten inte är lika omfattande och tydlig som motsvarande text i internmedicin.se.

– Nu är det  tydligt även i janusinfo att lågspänningsolyckor kan ge långvariga besvär, och att övervakning i 12 timmar kan bli aktuell beroende på symptom, säger han.

Att patienter ska informeras om sent uppträdande besvär innan de skickas hem är han också positiv till. Det ökar möjligheten till eftervård.

– Nu hoppas vi att den nya informationen når hela vägen till behandlande läkare, och att drabbade personer lättare ska få en uppföljning av sina besvär, säger Magnus Persson.