Logga in

Hur nära duschdraperiet får tvättmaskinen stå?

Publicerad
9 mar 2022, 11:57
| Uppdaterad
11 mar 2022

Fråga: Hur nära en dusch får vi ställa en tvättmaskin om det finns duschdraperi?

Artikeln är uppdaterad.

Svar: I Elinstallationsreglerna SS 4364000 avsnitt 701 finns regler för bad- och duschutrymmen, som delas in i tre olika områden. Där står bland annat vilka mått som styr områdena, vilka kapslingsklasser som krävs för elmateriel och vilken typ av elmateriel som är tillåten i de olika områdena.

cecilia har mer koll på badrumsfrågor
Hur kan IP21 duga i taket i duschen?

Mer duschrelaterat
Hur farligt är det att duscha på el?

Ett duschdraperi påverkar inte områdena alls. Standarden skiljer på dusch och badkar, och jag utgår från att det är en dusch utan badkar som det rör sig om här.

I område 1, det vill säga området innanför 120 cm från duschhuvudets mitt horisontellt sett, ska endast fast monterade och fast anslutna elapparater installeras. Dessa elapparater måste dessutom vara avsedda för att placeras i just detta område. Det sistnämnda anges i tillverkarens avisningar.

Om tillverkarens anvisningar anger att det är ok måste alltså tvättmaskinen vara fast ansluten. Den får inte anslutas med stickpropp, oavsett var i rummet uttaget är placerat. Tvättmaskinen får dessutom inte stå direkt på golvet utan måste stå på en klack som är minst 10 cm hög. För att få en helhetsbild rekommenderar jag att du kikar på figur 701.2 i Elinstallationsreglerna där måtten för de olika områdena finns angivna.

Har du en fråga till Cecilia Axelsson?

Cecilia Axelsson är elsäkerhetsexpertpå Installatörsföretagen.Mejla din fråga direkt till cecilia.axelsson@potentiale.se. 

Redaktionen förbehåller sig rätten att redigera och göra urval i insända bidrag.