Logga in

”Så länge elen funkar som den ska förlitar sig svenskarna på att allt är okej”

Publicerad
16 feb 2022, 16:52
| Uppdaterad
17 feb 2022

Elsäkerhetsverket får i uppdrag av regeringen att utreda om det bör vara krav på besiktningar av elinstallationer i bostäder, ett beslut som välkomnas av Brandskyddsföreningen.
– Gemene man har inte de kunskaper som krävs, säger elexperten Joakim Jonsson på Brandskyddsföreningen.

Text

Varför får Elsäkerhetsverket det här uppdraget?

– Elsäkerhetsverkets rapport Elsäkerhet i bostäder 2019 är med största sannolikhet grunden till uppdraget. Den visar att varje år rycker räddningstjänsten ut till 1 800 elrelaterade bränder som orsakats av direkta elfel eller felaktig användning av el. Det handlar bland annat om gamla bostäder och felgjorda elinstallationer.

Mer om elrelaterade bränder
Efter Norrbybranden: Inget lagstöd för kontroll av el i bostäder

Här startar bränderna
Elfelen bakom svenska bostadsbränder

Hur är svenskarnas kunskap om bränder i elinstallationer?

– Tyvärr har inte gemene man de kunskaper som krävs för att bedöma statusen på sin elanläggning. Så länge som allting fungerar som det ska så förlitar man sig på att allt är okej.

Vilka är de största farorna med elsäkerheten hemma?

– Glappkontakt är den främsta anledningen till ett fel och som i värsta fall kan leda till en brand i främst elcentraler, eluttag, elkablar, kopplingsdosor och gamla kylar och frysar. Dessutom belastar man i dag, till skillnad för 50 år sedan, sitt elnät i hemmet betydligt mer med avancerade elprodukter och ny teknik.