Logga in

Har du också missförstått vad som ingår i kontroll före idrifttagning?

Publicerad
28 nov 2018, 13:12

”Elteknikbranschens största missuppfattning i modern tid.”

Fredrik Byström Sjödin, som är elsäkerhetsexpert på Installatörsföretagen, vill sprida ljus över vad som ska ingå i kontrollerna efter att ett elinstallationsarbete har utförts. Och vad som INTE alltid behöver göras, något det råder missuppfattningar om. Elinstallatören ställer sex frågor:

Vad handlar missuppfattningen om?
– Många tror att inte bara elinstallationernas utförande utan även kontrollerna före idrifttagning ska följa standarden SS 436 40 00, alltså ”elinstallationsreglerna”. Men det är elteknikbranschens största missuppfattning i modern tid.

Läs mer: Kolla in elfelen som fick Elsäkerhetsverket att klippa strömmen

– Lagstiftningen skiljer på utförande av elinstallationsarbete och kontroll av elinstallation. När det gäller utförandet ska alla elinstallationer utföras så att säkerhetsnivån håller ”god elsäkerhetsteknisk praxis”. För att uppfylla kraven i föreskrifterna innebär det i praktiken att elinstallationsreglerna ska följas. Men när det gäller kontrollerna av elinstallationerna finns ingen normerad lägstanivå på vad de ska innehålla. Lagstiftningen säger att kontrollerna ska utföras ”i betryggande omfattning”, säger Fredrik Byström Sjödin.

Och hur görs kontroller i betryggande omfattning?
– Elinstallationsföretaget får avgöra vad som är rimligt från fall till fall. I en enkel installation kan det till exempel ibland räcka att göra en visuell kontroll, testa att allt sitter fast och kanske göra kontinuitetsmätning av skyddsjord.  Då behövs varken dokumentation eller fancy instrument, säger Fredrik Byström Sjödin.

Läs mer: Här är elfelen som bakom elbilsladdningen som brände ner huset

Hur uppstod missförståndet?
– En anledning kan vara att elinstallationsreglerna har delen om kontroll placerad mitt i boken. Utförandet av elinstallationer finns i del 1 till 5 plus i del 7. Däremellan finns kontrollen i del 6.  Det är lätt att tolka det som att kontrollerna är en del av utförandet, vilket det alltså inte är. Till skillnad från utförandet går det inte att säga att man följer föreskrifterna om man utför kontroller enligt elinstallationsreglerna.

– Samtidigt innehåller del 6 en utmärkt förteckning över kontroller som kan göras efter att en elinstallation är utförd. Men det går alldeles utmärkt att utföra kontroller enligt någon annan dokumentation. Det är helt och hållet upp till elinstallationsföretaget att bestämma för varje enskilt uppdrag vad som ska göras, säger Fredrik Byström Sjödin.

Läs mer: Kolla in sex fiffiga prylar elektriken fixar i 3d-skrivaren

Hur spridd är missuppfattningen?
– Tidigare hade i princip alla missförstått vad lagstiftningen egentligen säger, jag också. För sex-sju år sedan rättade Elsäkerhetsverket missförståndet, men väldigt många elinstallatörer, elkonsulter och experter lever fortfarande i okunskap, säger Fredrik Byström Sjödin.

Vilka konsekvenser får det?
– Det kan exempelvis leda till trista kontroverser med beställare och besiktningsmän. Elfirman kanske har skrivit i offerten att de följer del 6. Sedan kommer en noggrann besiktningsman och undrar varför inte alla kontroller är dokumenterade, vilket de ska vara enligt del 6.

– Eller så är det tvärtom. Elfirman har fattar föreskrifterna och skriver i egenkontrollprogrammet att de gör tillämpliga delar av del 6, och så kommer en besiktningsman som inte har koll och undrar varför inte hela del 6 följs. Då kan elfirman få bakläxa fast den inte skulle ha fått det.

– En annan risk är att elinstallatören gör onödigt merarbete som ger dyrare installationer. Och du kanske inte ser skogen för alla träd. Om du gör en massa kontroller och förlitar dig på dyra verktyg och programvara kanske du missar att göra det grundläggande hantverket: att kolla att allt sitter fast, har rätt färg, att inget hänger och slänger och att skyddsjorden är intakt, säger Fredrik Byström Sjödin.

Läs mer:Fluke återkallar missvisande spänningsprovare

Vad är ditt råd till elinstallatörer?
– När du gjort ett jobb ska du fundera på vad du behöver kontrollera för att det ska bli säkert. Gör varken mer eller mindre. Och skriv inte in mer i ditt egenkontrollprogram än du kan hålla. Skriver du att du följer del hela 6 måste du göra det, rubb och stubb med massa mätningar och dokumentation, säger Fredrik Byström Sjödin.