Logga in

El-eleverna i topp bland yrkesprogrammen

Publicerad
12 jan 2022, 08:42
| Uppdaterad
13 jan 2022

El- och energiprogrammet har bäst resultat på yrkesgymnasiet, sett till andelen elever som tar examen. Det visar en rapport från Skolverket.

Andelen elever som efter tre år på gymnasiet tar examen ökade på åtta av tolv yrkesprogram 2021 jämfört med föregående år, enligt Skolverkets rapport. 

ETG college fyller tio år och firar med tårtor på bland annat Refis.
”Det är jättetrevligt att gå här, bra lärare och man utvecklas”

Refis har nu både el- och VVS-utbildning
Refis startar elutbildning

Bäst klarade sig eleverna på el och energiprogrammet. Där är andelen examinerade nu 80,5 procent, jämfört med 68,2 för sju år sedan.

VVS- och fastighetsprogrammet ligger på delad andra plats (tillsammans med Industritekniska) med 79,4 procent av eleverna som tog examen, Det är en ökning med tio procent jämfört med 2014. 

Henrik Johnsson, VVS-YN.

– Det är glädjande läsning i Skolverkets rapport och det vittnar om vad jag hör och ser vid mina besök runt om i landet om att andelen behöriga förstahandssökande ökar, säger Henrik Johnsson, utbildningsledare på VVS-branschens yrkesnämnd, VVS-YN.

Han menar att skolorna ständigt arbetar med utveckling av sina verksamheter och att intresset för att bli ett bransch-certifierat VVS-college ökar.

– För att få utnämningen som VVS-college ingår bland annat ett kunskapsprov framtaget tillsammans med branschen som eleverna ska genomföra i slutet av sin utbildning. Eleverna får en utbildning som i möjligaste mån efterliknar den verklighet och motsvarar företagens förväntningar som de möter under sin APL och senare lärlingsanställning, säger Henrik Johnsson.

Meritvärdet, som är ett annat sätt att mäta framgång på, utgörs av summan av elevens 16 eller 17 bästa betyg från högstadiet, där betygen räknas om till siffror. Statistiken visar att eleverna på nio av de tolv yrkesprogrammen hade ett högre meritvärde när de inledde sina studier 2018 jämfört med de som började året innan. 

De tre yrkesprogram som hade störst ökning av meritvärdet år 2018 jämfört med 2017 var el- och energi (ökning från 200 till 202), VVS- och fastighetsprogrammet (meritvärdet ökade från 189 till 192) och fordons- och transportprogrammet (ökade från 182 till 185).

Lärlingsplatser inom elbranschen har mer än halverats under coronakrisen
”Ibland känns det som att man gått en utbildning som inte är värd något”

Läs hela rapporten här.

Resultaten för samtliga yrkesprogram

Så här många procent av eleverna tog examen på yrkesprogrammen. Siffrorna gäller de som tog examen år 2021 och förändringen jämfört med föregående år.

YrkesprogramExamen 2021Jämfört med föregående år
(andel i procent)(förändring i procent)
El och energi 80,5+ 2
VVS och fastighet79,4+2,1
Industritekniska79,4-1,3
Bygg och anläggning 790
Naturbruk 75,4+ 0,4
Hantverk74+2,8
Restaurang och livsmedel72,7+2,9
Hotell och turism 720
Barn- och fritid 71,6+ 2,9
Fordon och transport 70,9+ 0,3
Handel och administration70,9-1,8
Vård och omsorg 69,9-2,1
Källa: Skolverket.