Logga in

Kan jag skippa jordfelsbrytare till cirkulationspumpen?

Publicerad
20 jan 2021, 05:45
| Uppdaterad
24 mar 2021

­Fråga: Vi ska installera solfångare för varmvatten i en villa. Måste vägguttaget för systemets cirkulationspump omfattas av jordfelsbrytare?

Svar: Föreskriften ELSÄK-FS 2008:1 reglerar jordfelsbrytare i lågspänningsanläggningar och då för uttag med högst 16 A märkutlösningsström i bland annat bostäder. I 4 kap 4 § anges att det just för dessa uttag ska finnas ett tilläggsskydd i form av en jordfelsbrytare med högst 30 mA märkutlösningsström.

Mer rörande jfb:
Får vi skippa skrivarens jordfelsbrytare?

Samtidigt säger föreskriften att uttag får undantas från kravet på jordfelsbrytare om avbrott i uttaget skulle medföra allvarliga konsekvenser. Undantaget gäller exempelvis inte uttag för kyl och frys, men en bostads värmesystem är ett exempel när det kan bli aktuellt. Skulle cirkulationspumpen till solfångarna stanna en solig sommardag så kan absolut systemet och även villan ta stor skada. 

Även om det i vissa fall är tillåtet med undantag vad gäller jordfelsbrytare så bör det alltid övervägas mycket noggrant. Och uttag som inte omfattas av jordfelsbrytare bör märkas upp och placeras så att inga barn når det och riskerar att ansluta något annat i uttaget.

Har du en fråga till Cecilia?

Mejla din fråga direkt till cecilia.axelsson@potentiale.se. Redaktionen förbehåller sig rätten att redigera och göra urval i insända bidrag. Insända bidrag kan publiceras anonymt.