Logga in

Eva skippar krånglet

Publicerad
29 okt 2021, 10:00

Jobbar du med lågspänning och tycker att dagens branschanvisning känns krånglig? Säg hej till Eva – Elsäkerhet vid arbete.

Installatörsföretagen lanserar en ny branschanvisning som heter Eva, Elsäkerhet vid arbete. Den kan användas vid alla former av arbeten på lågspänningsanläggningar upp till 1 000 V AC och 1 500 V DC.

Fyra branschprofiler:
Därför behövs Eva

Fråga Cecilia Axelsson:
Är det ok att spackla in kabeln?

Cecilia Axelsson, elsäkerhetsexpert Installatörsföretagen.

– Dagens branschanvisning är inte alltid anpassad för våra medlemmar och upplevs ofta som krånglig. Därför har vi tagit fram Eva, som är enkel att använda och beskriver ett arbetssätt som passar installationsföretagens verklighet. Målet är att Eva ska bli den nya marknadsledande branschanvisningen, säger Cecilia Axelsson, som är elsäkerhetsexpert på Installatörsföretagen.

Hon poängterar att elarbeten alltid ska planeras och riskbedömas, nu liksom tidigare. I Eva kan detta göras med hjälp av Installatörsföretagens dokumentmallar eller webbverktyg Säker El.

– Riskbedömningen tar inte många minuter i verktyget, och allt blir dessutom dokumenterat, säger Cecilia Axelsson.

Lanseringen av Eva kommer tre dagar före en stor regelförändring på elsäkerhetsområdet. Den 1 november drar Elsäkerhetsverket in föreskriften ELSÄK-FS 2006:1, vilket innebär att allt som rör elsäkerhet vid arbete blir en arbetsmiljöfråga med Arbetsmiljöverket som tillsynsmyndighet.

Den indragna föreskriften gav svensk standard – i praktiken SS-EN 50110-1 Skötsel av elektriska anläggningar – förhandsgodkännande och pekade på att om den användes så uppfylldes god säkerhetsteknisk praxis. 

SS-EN 50110-1 är väletablerad i elbranschen och bör fortfarande följas, menar Cecilia Axelsson. Arbetsmiljöverket och Elsäkerhetsverket skriver dessutom i sin gemensamma handbok ”Arbete vid risk för elektrisk fara” att ett sätt att uppfylla skyldigheterna i arbetsmiljölagstiftningen är att följa just SS EN 50110-1. Branschanvisningen Eva bygger på standarden och förtydligar och ger exempel på hur den ska tolkas. Allt för att uppfylla kraven i arbetsmiljölagstiftningen.

Nylanserade Eva lågspänning vänder sig framför allt till företag och anställda inom elteknikbranschen, såsom elektriker, montörer och installatörer. Men anvisningen kan även användas av andra yrkesgrupper som kan utsättas för elektriska risker i sitt arbete, exempelvis VVS-montörer, drifttekniker, snickare, målare och lokalvårdare.

Hur ska Eva spridas så att den blir den marknadsledande branschanvisningen?

– Nu startar vi ett stort påverkansarbete. Vi har tagit fram ett utbildningsunderlag för utbildningsanordnare, Insu har redan nu en uppdaterad kurs i sitt utbud och ETG-skolorna kommer att använda Eva, säger Cecilia Axelsson och fortsätter:

– Sedan kommer vi att ha informationsträffar med våra medlemmar där vi går igenom vad branschanvisningen innebär i detalj och hur den ska användas.

Läs också:
Är det ok att ­klamra skarv­sladden?

Finns det planer på en högspänningsversion?

– Om branschen efterfrågar en högspänningsversion av Eva så kommer vi absolut att titta på det, säger Cecilia Axelsson.