Logga in

Installatör ställde in betalningarna efter materialprishöjningarna

Publicerad
20 sep 2021, 08:15

Nu ska el- och VVS-företaget i Stockholm rekonstrueras.

Stockholmsföretaget Optimea med cirka 15 anställda har beviljats företagsrekonstruktion. Företaget är specialiserat på nybyggnationer och renoveringar med inriktning på el och VVS. Bland uppdragen ingår stambyten samt köks- och badrumsrenoveringar.

Strategierna för att möta hoten
Skenande materialpriser utmanar installationsbranschen

Kraftiga prisökningar på plast och metaller

2020 omsatte företaget cirka 39 miljoner kronor och samtidigt redovisades en förlust efter finansnetto på 1,2 miljoner kronor. Fram till och med augusti i år beräknas förlusten preliminärt till en halv miljon kronor.

Bolaget har fram till 2018 främst utfört uppdrag som underentreprenör. Därefter har företaget allt oftare varit totalentreprenör vid bygget av villor med trästommar som tillverkas i Lettland.

Optimea har under en längre tid haft betalningssvårigheter. Som orsak anger bolagets företrädare att det historiskt har tecknat entreprenadavtal till fast pris.

Under det senaste året har materialpriserna ökat väsentligt, framför allt på grund av kraftigt ökande råvarupriser. Prishöjningarna har bidragit till att materialkostnaderna för företaget ökade från cirka 18 miljoner kronor 2020 till 25 miljoner kronor i år. Dessutom har tillverkningstiderna förlängts och fraktkostnaderna ökat.

Bolagets kostnader har därför ökat i de projekt som tidigare tecknats till fast pris. De marginaler som tidigare ha beräknats har försvunnit och projekten innebär i stället stora förluster. Samtidigt har kostnaderna för underentreprenörer ökat på grund av materialprishöjningarna.

Andra skäl till de ekonomiska problemen för företaget är försenade leveranser samt att personalen sjukskrivit sig och vabbat mer än vanligt. En annan anledning är att flera tidigare kunder, har försatts i konkurs. De konkursdrabbade företagen har haft skulder till Optimea och det har lett till kundförluster på sju miljoner kronor.

Totalt har Optimea skulder på 13,1 miljoner kronor. Den största är till Skatteverket med 4,6 miljoner. Till företag som Optimea har stora skulder till hör Dahl Sverige, 424 000 kronor, Bauhaus, 206 000, Bosch Thermoteknik, 127 000 och Ahlsell Sverige, 119 000.

Optimea ställde in betalningarna den 26 augusti och ansökte samma dag om företagsrekonstruktion. Den beviljades dagen därpå av Solna tingsrätt.

Advokat Rolf Åbjörnsson har utsetts till rekonstruktör. Enligt den preliminära rekonstruktionsplanen ska verksamheten fortsätta som före rekonstruktionen. Bolagets organisation och administration kommer att gås igenom för att undersöka om verksamheten kan bli mer kostnadseffektiv.

Optimea ska i framtiden fokusera på verksamheten som omfattar totalentreprenader med leveranser av trästommar från Lettland. Företaget ska aktivt avveckla övriga områden som inte är tillräckligt lönsamma.

En prioriterad åtgärd är att avtalen som bolaget tecknar framöver ses över för att undvika förlustaffärer när beställaren önskar handla med fast pris eller takpris. En lösning kan vara delvis förskottsbetalning.

En ekonomisk uppgörelse med fordringsägarna är också nödvändig, konstaterar rekonstruktören. Hur en sådan ekonomisk uppgörelse kan se ut är dock för tidigt att uttala sig om och han ska återkomma så snart en sådan förhandling är aktuell.

Tre sätt att försäkra sig om ersättning
Juristens råd för att få betalt för materialprishöjningarna

Rekonstruktionen kommer att pågå i minst tre månader.