Logga in

Kan vi skippa gulgrönt för pelaren om vi skyddsutjämnar bottenplattan?

Publicerad
2 jun 2021, 08:37

FRÅGA: Vi ska göra el i en ny återvinningscentral där det finns ett Ex-klassat rum. ­Byggnaden har plåtväggar och synliga stålpelare genom bottenplattan. Antar därför att både bottenplattan och pelarna behöver skyddsutjämnas. Stämmer det? Och hur ska det i så fall göras? Bottenplattan har en gjuten platta med bultar som pelaren sedan skruvas fast i — räcker det om vi skyddsutjämnar den ingjutna plattan? Blir även ­pelaren då skyddsutjämnad via infästningen (bult och mutter)?

Svar: Elinstallationsreglerna SS 436 40 00 anger i avsnitt 411.3.1.2 vad som ska anslutas till huvudjordningsskenan med skyddsutjämningsledare. I ditt fall med återvinningscentralen kan dessa anslutningar behöva göras. Det framgår inte i din fråga är om stålpelarna är pålade i mark eller inte? 

MER OM GULGRÖNT:
Blir anläggningen farlig om jag skyddsutjämnar kabelstegen?

Och ännu mer om gulgrönt:
Varför kryllar det av ­gulgrönt på maskinerna?

Om de är pålade i mark är de en främmande ledande del som är en del av byggnaden och ska då skyddsutjämnas till huvudjordningsskenan. 

Om de inte är pålade i mark utan endast går ner en bit i bottenplattan ovanifrån så beror det på hur bottenplattan är konstruerad. Saknas markisolering under bottenplattan blir med största sannolikhet både armeringen i bottenplattan och stålpelarna främmande ledande delar – och då ska de båda anslutas till huvudjordningsskenan med skyddsutjämningsledare. 

Finns det däremot markisolering under bottenplattan är varken armering eller stålpelare främmande ledande delar — de har ju inte har kontakt med moder jord. Ingen anslutning till huvudjordningsskenan med skyddsutjämningsledare behöver då göras. 

Tro't eller ej – det här handlar också om gulgrönt:
Därför ska du inte tapetsera med gröngult

Här går det alltså inte att ge ett generellt svar. Det hela hänger ihop med byggnadskonstruktionens utformning och om det kan föras in en främmande potential. Att det är plåtväggar och stålpelare betyder inte automatiskt att de är främmande ledande delar. I det Ex-klassade rummet kan ytterligare skyddsutjämning komma att krävas.

Har du en fråga till Cecilia Axelsson?

Mejla din fråga direkt till cecilia.axelsson@potentiale.se
Redaktionen förbehåller sig rätten att redigera och göra urval i insända bidrag. Insända bidrag kan publiceras anonymt.