Logga in

Hur stort ryggningsavstånd krävs vid centralen?

Publicerad
21 apr 2021, 08:34

Fråga: Jag har försökt ta reda på vad som gäller för utrymmen runt elskåp och centraler. Hur stort ryggningsavstånd krävs? Vilka mått gäller runt omkring? Jag har fått olika svar: Allt från 0,75 till 1,5 meter i ryggningsavstånd, och att det ska vara fritt 180 grader runt skåpet. Vad gäller egentligen? Och vad gäller för tillgängligheten till elskåp? 

Svar: Att du får olika svar beror troligtvis dels på att reglerna har ändrats genom åren, dels att olika avstånd gäller för olika utrymmen. Själva begreppet ryggningsavstånd finns inte kvar i dagens skrifter i det här sammanhanget. Nu pratar vi istället om gångar för passage, alltså det fria betjäningsutrymme som ska finnas framför en elektrisk kopplingsutrustning.

Cecilia vet också:
Är det ok att spackla in kabeln?

Hur är det med ryggningsavståndet här då?
”En av de värsta elcentraler jag sett”

För elskåp och elcentraler finns måttangivelser i SS 4370102 avsnitt 5.1. Där står att gångar för passage framför kopplingsutrustningen ska vara minst 0,7 meter breda. Samtidigt säger standarden att det alltid ska vara minst 0,5 meter fritt utrymme för passage framför kopplingsutrustningen, även när löstagbara delar eller öppna dörrar begränsar utrymmet. Här måste vi också tänka på vad som ska betjänas i kopplingsutrustningen. Knivsäkringar kräver ofta ett större betjäningsutrymme än vad dvärgbrytare gör, och då kan det fria utrymmet behöva vara större än 0,7 meter. 

Ett elskåp, som du frågar om, eller en elnisch är exempel på det som kallas för elrum.

De andra måttangivelserna du har fått gäller i driftrum och återfinns i avsnitt 729 Gångar för manöver, i SS 4364000. Vilket minimiavstånd som är aktuellt beror bland annat på om det finns spänningssatta delar på ena eller båda sidorna av gången.

När det gäller tillgängligheten så beror det på hur kopplingsutrustningens grundläggande krav på skydd mot elchock är utformad. En gruppcentral uppfyller det här bas- och felskyddet och ska enligt SS 4370102 avsnitt 5.1 placeras så att den är lätt tillgänglig för anläggningens brukare. 

Sedan kan också kopplingsutrustningar, som exempelvis elcentraler, placeras i elrum. Det är vanligt i större anläggningar och kan vara ett rum eller en plats avsett för just elektriska kopplingsutrustningar. Ofta finns här även annan gemensam utrustning placerad. Ett elskåp, som du frågar om, eller en elnisch är exempel på det som kallas för elrum. Elrummen kan vara låsta, men det är inget krav. 

kolla in denna ceciliafråga:
Blir anläggningen farlig om jag skyddsutjämnar kabelstegen?

Det finns också kopplingsutrustning som inte uppfyller de grundläggande kraven på skydd mot elchock. De bör placeras i ett låst utrymme, ett driftrum, men hit hör inte elcentraler.