Logga in

Var det rätt att jorda pansarrören?

Publicerad
18 mar 2020, 09:20
| Uppdaterad
5 mar 2021

Den här gången har Cecilia Axelsson fått en fråga från en person som renoverade en äldre fastighet: ”Elrören och dosorna var av metall. Dosorna var enkla att byta ut till plast, men inte rören och eftersom metall leder ström så jordade vi elrören. Var det rätt tänkt?”

Svar: Nej, så kallade SP-rör ska inte skyddsjordas. ­Anledningen är att om röret blir spänningssatt, exempelvis genom isolationsfel, kan det uppstå ljusbågar i skarvarna. Ljusbågarna kan i sin tur leda till att en brand uppstår.

Cecilia vet också om du:
Får skippa skrivarens jordfelsbrytare

Följdfrågan vid sådana här frågor brukar ofta bli ”och var står det?”. Svaret blir ofta ”det står inte rakt upp och ner, men genom att kombinera avsnitt …” och så är det även med den här frågan. Elinstallationsreglerna SS 436 40 00 säger i avsnitt 543.2.1 att elinstallationsrör av metall får användas som skyddsledare om de har en betryggande elektrisk kontinuitet (543.2.2). Det har inte SP-rören, och det innebär att de inte på ett säkert sätt kan leda en eventuell felström. Därmed får de inte skyddsjordas.

Vad gäller egentligen?
Ska egen­kontrollen ­dokumenteras – eller inte?

Har du en fråga till Cecilia Axelsson?

Mejla din fråga direkt till cecilia.axelsson@potentiale.se

Redaktionen förehåller sig rätten att redigera och göra urval i insända bidrag. Frågorna publiceras anonymt.