Logga in

Ska kabelstegen potential­utjämnas – ingen kan ju nå den?

Publicerad
3 mar 2021, 05:45
| Uppdaterad
26 mar 2021

Fråga: Vi har en kabel­stege tre meter upp i taket som ingen kan komma åt. Behöver den potentialutjämnas?

Svar: Jag får många frågor om potentialutjämning av kabelstegar, och svaren skiljer sig från fall till fall. Först måste vi reda ut om det rör sig om potentialutjämning i skyddssyfte (skyddsutjämning) eller funktionssyfte (funktions­utjämning). 

Fler frågor om kabelstegar:
Blir anläggningen farlig om jag skyddsutjämnar kabelstegen?

Läs också:
Varför kryllar det av ­gulgrönt på maskinerna?

När det gäller skyddsut­jämning ska främmande ledande delar som förs in utifrån i en byggnad anslutas till huvudjordningsskenan med skyddsutjämningsledare. 

Det framgår av SS 4364000 411.3.1.2. Med främmande ledande delar menas en elektriskt ledande del som inte ingår i elinstallationen och som kan anta en potential, i allmänhet jordpotential. Därför behöver en kabelstege vanligtvis inte skyddsutjämnas — den är ju sällan en främmande ledande del och den förs dessutom sällan in utifrån in i en byggnad.

Vad gäller placering spelar det ingen roll var kabelstegen sitter eller om man kan nå den. Att frågan dyker upp tror jag beror på en kvarleva av utgåva 2 av SS 4364000, men den är inte aktuell längre. Däremot krävs ofta skyddsutjämning om kabelstegen sitter i ett ATEX-klassat område, det vill säga ett explosionsfarligt område. Men de riktlinjerna är så omfattande att de inte kan svaras kort på.

Läs också:
Tröskeljärn i garaget – läge för gröngult?

Förutom skyddsutjämning så kan kabelstegen behöva funktionsutjämnas. Det vi då vill uppnå är att känslig elutrustning inte störs av fält som kan uppkomma i kabelstegar och andra metallstrukturer i närheten. Tillverkarens anvisningar för elutrustningen avgör om kabelstegen är tillräckligt nära för att behöva funktionsutjämnas.

Har du en fråga till Cecilia Axelsson?

Mejla din fråga direkt till cecilia.axelsson@potentiale.se
Redaktionen förbehåller sig rätten att redigera och göra urval i insända bidrag. Insända bidrag kan publiceras anonymt.