Logga in

Glappet på PEN-ledaren nådde ända till Högsta domstolen

Publicerad
2 nov 2020, 06:34

Elleverantörens transformator hade fel på PEN-ledaren ­ – och en verkstad började brinna. Men vem hade ansvaret?

Kan en elleverantör bli ansvarig för skador som har uppkommit efter det att skadlig el har passerat anslutningspunkten till mottagarens starkströmsanläggning? Svaret är ja, enligt Högsta domstolen som har prövat frågan. Eon pekas ut som ansvarig och måste betala skadestånd till två försäkringsbolag.

Läs mer: Villahushåll fick 400 volt i vägguttagen

Det var påskhelgen 2014 som elen började bete sig märkligt i byn Mada utanför Tranås. På långfredagen blev det strömavbrott. På en gård uppstod en mindre brand som kunde släckas. På en annan gård slog jordfelsbrytare ifrån och en router gick sönder. På andra fastigheter löste säkringar ut och vitvaror blev skadade. Men den verkligt allvarliga händelsen inträffade på tisdagsmorgonen efter påskhelgen, den 22 april. Då utbröt en kraftig brand i en verkstadslokal som hyrdes av ett åkeri.

Skadorna som uppstod ersattes av två försäkringsbolag: Länsförsäkringar som försäkrade fastigheten och Trygg Hansa som försäkrade åkeriet. Sedan stämde de båda bolagen elleverantören Eon för att få ersättning för sina utlägg. Tvisten gick ända upp i Högsta domstolen innan den avgjordes.

Parterna var överens om att ett brott på en PEN-ledare i Eons transformator gjorde att en för hög spänning, 400 volt, överfördes till fastighetens starkströmsanläggning. Enligt försäkringsbolagen hade Eon strikt ansvar för skadorna eftersom branden uppstod på grund av transformatorfelet. Men det tillbakavisade Eon. Elleverantören medgav visserligen att det fanns ett orsakssamband mellan överspänningen och branden. Men Eon ansåg att bolagets strikta ansvar upphörde vid den anslutningspunkt där fastighetsägarens starkströmsanläggning tog vid.

Frågan Högsta domstolen skulle pröva var hur strikt ansvar Eon hade enligt 10 kapitlet 1 § ellagen (1997:587) i lydelsen före den 1 juli 2017. Och domstolen kom fram till att eftersom elen som orsakade branden senast kom från Eons starkströmsanläggning så ska bolaget svara för skadorna. Det spelar ingen roll om branden uppstod i fastighetsägarens starkströmsanläggning eller i en elektrisk apparat som var ansluten till anläggningen.

Slutsatsen är att Eon ska ersätta Länsförsäkringar med 2,5 miljoner och Trygg-Hansa med 1,7 miljoner kronor för vad bolagen betalat ut i försäkringsersättning samt betala för rättegångskostnaderna.