Logga in

Permitteringarna ökar i elbranschen

Publicerad
8 apr 2020, 16:34
| Uppdaterad
24 feb 2021

Hittills har drygt 1 400 lokala förhandlingar om korttidspermittering genomförts i elbranschen. Det skriver tidningen Elektrikern.

Coronakrisen slår hårt mot landets installationsföretag. Ett av regeringens stöd till företag är bestämmelserna om korttidspermittering, som trädde i kraft nyligen.

Så fungerar korttidspermitteringar för företag och anställda

Så riktas senaste krispaketet mot enskilda näringsidkare

Det innebär att anställda går ner i arbetstid under en period (permittering), samtidigt som staten går in och ger ekonomiskt stöd.

Förhandlingarna om korttidspermitteringar mellan arbetsgivare och facket Elektrikerförbundet har mångdubblats den senaste tiden och berör i dag omkring 1 400 personer.

Under samma tid har elektriker som varslats om arbetsbrist ökat från 70 till 180 personer.

Alla tre stora installatörsföretag bekräftar att de har förhandlat om korttidspermitteringar för elektriker.

– Totalt är det 15–25 elektriker som är korttidspermitterade på Bravida i dagsläget i Sverige. Men det är ju en siffra som kommer förändras beroende på utvecklingen och troligtvis öka, säger Liselotte Stray, Sverigeansvarig för kommunikation och press på Bravida.

– Vi är bara i början av krisen och har hittills haft bra med löpande jobb, men när våra uppdragsgivare påverkas, vilket vi ser just nu händer, så blir det ofrånkomligt med arbetsbrist, även i vår bransch. Och då påverkas vi genom att tvingas till fler permitteringar och i värsta fall uppsägningar. Hur många det berör är svårt att säga i dagsläget, säger hon.

Men på Assemblin ger man en något ljusare bild för elektrikernas del:

– Vi lämnar inte exakta siffror, men det är i dagsläget endast ett fåtal elektriker som är permitterade – färre än rörmokarna, säger Åsvor Brynnel, kommunikationschef på Assemblin, och tillägger:

– Som en stor arbetsgivare försöker vi i första hand tillfälligt omplacera våra medarbetare, men i några fall har vi förhandlat eller inlett förhandlingar om permitteringar. Det är svårt att säga hur mycket det kommer att bli framöver, men vi måste självklart anpassa vår verksamhet efter våra kunders efterfrågan.

Caverion bekräftar att man också har haft förhandlingar med facket om korttidspermitteringar, men vill inte säga något om antalet permitteringar.

– Möjligheten att korttidspermittera är positiv, då hela tanken är att undvika uppsägningar. Sen en tid tillbaka är de klara på central nivå, men vi följer utvecklingen för att i stunden kunna göra rätt bedömningar, säger Erika Björnesparr, marknads- och kommunikationschef på Caverion.

Av hänsyn till fackliga processer och att företaget är inne ”i en tyst period”, vill hon inte ge ytterligare detaljer om hur många elektriker som är permitterade.

– Vi befinner oss i en situation som är svåravläst. Marknaden är uppenbart olika påverkad av situationen till följd av corona, säger hon.

Fakta/Korttidspermittering

  • Det var den 16 mars som regeringen beslutade om korttidspermittering, även kallat korttidsarbete. Det är inte samma sak som vanlig permittering.
  • Företag som drabbas av en oförutsedd kris, som coronasmittan, ska kunna behålla sin personal med statligt stöd och växla upp snabbt igen när läget vänder.