Logga in

Orsak bakom norsk vätgasexplosion funnen

Publicerad
8 aug 2019, 06:00
| Uppdaterad
25 feb 2021

El från solceller på närbelägna tak producerade den vätgas som fanns i tankstationen som exploderade i juni. Men varken elektrolysör eller pumpstation var inblandade i olyckan enligt företaget som installerat stationen.

En del i högtrycksanläggningen var inte åtdragen med rätt vridmoment. Det är huvudskäl till olyckan anser Nel, som installerat vätgasstationen åt Uno-X. Explosionen inträffade i norska Sandvika mitt i kvällsrusningen från Oslo den 10 juni. Tre personer fördes till sjukhus med lindriga skador efter att deras air bags utlösts av tryckvågen.

”Jag har aldrig i livet hört något kraftigare”

Nel pekar ut ett handhavandefel vid installationen som skäl till läckan. Bolaget har räknat ut att bulten, om den hade dragits åt med rätt vridmoment, har ett tre gånger högre motstånd mot separation än vad som behövs. Den hade också en tydlig specifikation om hur den skulle fästas och bolaget hävdar därför att ett mänskligt misstag är orsak till olyckan. 

Här installeras Sverige första solcellsdrivna vätgasproduktion

Mellan ett och tre kilo vätgas hann läcka ut. Det låter lite, men 5-6 kilo vätgas är full tank som kan driva en bränslecellsbil på el 50-60 mil. 

Mr. Vätgas lagrar solenergin till vintern

Vätgasen som läckte ut blandades med omkringliggande luft men utredningen har inte kunnat visa vad som ledde till att blandningen antändes. Även om utredningen fortsätter, skriver Nel, är det möjligt att orsaken till gnistan inte kommer hittas. Utredningen pekar på att det antingen kan ha varit statisk elektricitet eller friktion i gruset under tanken som gav den antändande gnistan.

Händelsen beskrivs som en explosion, folk hörde en knall, men Nel påpekar i sin information att det aldrig rörde sig om en explosion i ett slutet kärl utan en brand i gas som läckt ut och att den branden skapade en tryckvåg. 

Johan sparade pengar på att välja solceller som ser ut som ett vanligt tak

För att olyckan inte ska upprepas inför Nel en monteringsprocedur med två montörer. Den första drar anslutningsdelarna till rätt moment och markerar sedan varje bult med en grön linje. Därefter får en andra montör kontrolldra varje bult och markera dem med en röd linje. Vridmoment för respektive cylinder ska sedan noteras i ett kvalitetsdokument tillsammans med numret på den kalibrerade momentnyckel som använts vid installationen. 

”Världens säkraste” solcellsbatteri som brann i Örebroskola

Inga spår eller misstankar leder till vandalism eller terror. Varken elektrolysören eller den utrustning som mackens kunder kom i kontakt för att tanka med var inblandade i olyckan, fastslår bolaget. 

Trots att bolaget säger sig hittat orsaken forstätter de norska myndigheterna att utreda händelsen, något de förvarnat kan ta tid. Tills vidare är norska vätgasmackar stängda.