Logga in

Räcker inte att rekrytera från halva befolkningen

Publicerad
2 maj 2019, 15:06

Elektrikerbranschen är en av de mest ojämställda med bara 2 procent kvinnor. I en debattartikel skriver bland andra Elektrikerna och Installatörsföretagen att de vill ha förändring. Vad kan locka fler tjejer att bli elektriker tror du? Diskutera artikeln på vår facebooksida!

Sverige står inför en gigantisk omställning med en elektrifiering av stora delar av samhället. Men redan idag saknas uppemot 10 000 elektriker. Branschen är en av de mest ojämställda med bara 2 procent kvinnor. Ska man lyckas lösa kompetensbehovet för framtiden måste siffran öka betydligt. Regeringens mål är att 25 procent av de anställda ska vara kvinnor inom de närmaste åren.  Klarar vi inte det, är risken stor att Sverige sackar efter i omställningen till ett mer hållbart samhälle.

Analys: Därför är det rätt med lärlingsprogram för kvinnor

Nu uppmanar ledande aktörer från branschen att såväl företag som skola och politiker agerar skyndsamt för att skapa en mer jämställd bransch.

Redan idag skulle det kunna anställas uppemot 10 000 personer med kunskap inom energiområdet. Ser man till det framtida behovet kommer det behövas minst dubbelt så många.

Elföretag reagerar mot studentflak: ”Nu har de visat upp sig för hela Uddevalla – alla vet vilka de är”

Varje år utexamineras cirka 5 000 studenter från el- och energiprogrammet. Ungefär 3 000 av dem jobbar vidare som elektriker. Det räcker inte på långa vägar…

Den största andelen av nya medarbetare inom branschen kommer direkt från gymnasiet. Därför är det oerhört viktigt att fler tjejer ser det som ett alternativ att läsa vidare på el- och energiprogrammet. Idag är programmet det mest mansdominerade av alla gymnasieprogram, med 97 procent killar.

Studentflak 2018: Killarna skrek åt Linneas syster: ”dra din fitta i grus”

Vad är det då som gör att så få kvinnor lockas av branschen? En förklaring kan vara att den gamla bilden av elektrikeryrket som tungt och lite smutsigt, lever kvar.  En annan att många arbetsplatser fortfarande inte är anpassade för kvinnor. Här finns arbetsbodar utan separata omklädningsrum, pissoarer utan dörrar och en machokultur i lunchrummen.

Men elektrikerns arbetsuppgifter har ändrats och behovet av nya kompetenser inom branschen är stort. Idag behövs det – utöver tekniker – IT-kunniga och beteendevetare för att hitta smarta, moderna energilösningar. Olika hjälpmedel gör dessutom att jobbet som elektriker varken är lika tungt eller smutsigt längre.

Studentflak 2017: Elstudion om studentlaksdebatten

Vad som däremot måste jobbas ytterligare med är attityderna och jargongen. Det handlar om att synliggöra och våga ifrågasätta normer, att våga ta dialogen om jämställdhet i alla lägen och att alla tar sitt ansvar –  från ledning och beställare till elektrikern på bygget. Frågorna om jämställdhet måste också flytta in i styrelse- och ledningsrummen.

Sexistisk klotter: VD:n om toalettklottret ”Detta är helt oacceptabelt”

Skola och näringsliv måste också bli bättre på att upprätthålla det teknikintresse som finns hos både killar och tjejer i tidig ålder, men som ”hamnar i dvala” bland tjejer när de kommer upp i högstadiet. Man kan även se hur kvinnor i vuxen ålder visar intresse för teknik, och söker sig till branschen som t ex företagslärling – något som gör det viktigt att satsa på vägar in i yrket som fungerar även för personer mitt i livet.

Varför är det då så viktigt att vi får en mer jämställd bransch?

Jo, enligt siffror från branschorganisationen Installatörsföretagen, uppger så många som 95 procent av elteknikbranschens företag att de har svårt att rekrytera. Då räcker det inte att rekrytera från en bas som bara består av halva befolkningen.

Karolina delade bild från byggtoan: Knarkluder löd klottret

En mer jämställd bransch har även lättare att möta den efterfrågan på kompetens som kommer att behövas i framtiden. Lyckas inte Sverige i detta arbete är risken stor att omställningen till ett mer elektrifierat och klimatneutralt samhälle halkar efter.

Machokultur: “Också killar väljer bort på grund av machokulturen”

Elfack arrangeras på Svenska Mässan i Göteborg den 7-10 maj. Låt mässan bli startskottet för branschen att diskutera en gemensam vision för var man ska befinna sig om 10 år. Några viktiga frågor att börja jobba med redan nu för att klara kompetensförsörjningen i framtiden:

  • Låt jämställdhet bli en av de viktigaste frågorna för företagen att jobba med de närmaste åren.

  • Fortsätt jobba med attityderna och våga ta dialogen om jämställdhet i alla lägen. Det gäller för såväl ledning som beställare och elektriker.

  • Skapa tätare dialog mellan näringsliv och grundskola, så att elever och föräldrar bjuds in att se vilka möjligheter branschen erbjuder.

  • Utöka yrkesprogrammen till 2 800 poäng, så de ger högskolebehörighet utan att det sker på bekostnad av yrkesämnena.

  • Utveckla yrkeshögskolan med fler permanenta och fler flexibla och kortare kurser.

  • Möjliggör yrkesväxling, bland annat genom slopat ålderstak i yrkesintroduktionsanställning (YA).

OIa Månsson, VD, Installatörsföretagen

Jonas Wallin, ordförande, Elektrikerförbundet

Elin Fagerlind, ledamot i styrgruppen för ELQvinnorna

Lina Håkansdotter Palm, styrelseledamot, Kraftkvinnorna  

Patrik Persson, VD, Holtab

Ola Lundqvist, Affärsansvarig, Elfack