Logga in

“Läkare och sjuksköterska har frångått rutin”

Publicerad
5 mar 2019, 06:00

Distributionselektrikern Johan Pettersson anmälde akutmottagningen i Köping efter sambons olycka med strömgenomgång. Nu har patientnämnden gett sitt svar.

I svaret på Johan Petterssons anmälan till Patientnämnden efter strömgenomgångsolyckan kan man läsa:

“Elolycka i hemmet har grön prioritering och EKG och vitala parametrar ska undersökas.”

Martin fick vänta år på diagnos: ”Att inte förstå var värken kom ifrån var det värsta”

Det svaret kommer från en verksamhetsutvecklare på Västmanlands sjukhus Köping via Patientnämnden, som alltså fungerar som en regional mellanhand mellan den som klagar på vården och vårdgivaren.

I fallet med Johans sambo sa läkaren att el bara är farligt om det är starkström eller farlig industriel”. Läs mer om själva mötet med vården i den första artikeln. Läkaren tittade på Johans sambos arm genom luckan i receptionen på akutmottagningen och rekommenderade att paret skulle åka hem. Johan stod på sig om att EKG borde kontrolleras. Men hans sambo upplevde situationen som obekväm och paret lämnade akuten. I svaret från Västmanlands sjukhus Köping står vidare om händelsen:

“Tjänstgörande sjuksköterska samt tjänstgörande läkare har frångått rutin. Samtal med berörd personal om att rutiner och riktlinjer ska följas”.

TV4-läkaren står vid sitt ord: ”Åk inte in”

Är du nöjd med svaret från patientnämnden?

– Ja, det är jag. Det viktiga är att det här inte sker igen.

Hur har det gått för er?

– Det har inte blivit några men efter olyckan. Men jag önskar att sjukvården skulle visa intresse för att följa upp elolyckor, det gör de tyvärr inte. Det borde inte behöva ligga på patienten att elolyckor följs upp när det finns forskning som visar att skadorna kan komma långt efter olyckan. Här skulle vården kunna ta ett större ansvar.

Experten om TV4-läkarens uttalande: ”Det är helt fel”

Många i elteknikbranschen vittnar om nonchalant bemötande framförallt vid lågspänningolyckor. Johan har själv varit med om två liknande situationer. När det hände den tredje gången, med hans sambo, valde han att anmäla.

– Jag önskar att vården kunde implementera den kunskap som finns, att vi skulle slippa höra den här sortens historier igen. Att man sa att nu gör vi det som står i riktlinjerna, punkt!

Så går det till att anmäla fel i vården