Logga in

Elsäkerhetsverket till domstol: Olaglig genväg till Kolla elföretaget

Publicerad
21 feb 2019, 10:45
| Uppdaterad
14 dec 2023

Företag misstänks för fulregistering: Kallar sig kabelförläggare men verkar utföra elinstallation. Nu dras ett Dalaföretag inför rätta.

Elsäkerhetsverket har vänt sig till Förvaltningsrätten i Karlstad för att få ett vite utdömt till ett företag i Dalarna. Företaget är registrerat för ”kabelförläggning i mark” men misstänks ägna sig åt andra typer av elinstallationer.

Läs mer: Elfirman spänningssatte annans fulel – stäms efter villabranden

Bakgrunden är att Elsäkerhetsverket i fjol startade tillsyn av företag inom verksamhetstypen ”kabelförläggning i mark”. Den motsvarar den tidigare behörigheten BB3 och kräver inte att företaget har en elinstallatör för regelefterlevnad knutet till sig.

Men ett företag som endast är registrerat för kabelförläggning får endast utföra arbeten i ledningar som ägs av elnätsbolag. Elinstallationer hos privatpersoner får de absolut inte ägna sig åt. Trots det upptäckte Elsäkerhetsverket snart att många företag verkade erbjuda just sådana uppdrag. De hade exempelvis el eller solcell i namnet i stället för gräv och entreprenad. Många hade sajterna som marknadsförde elinstallationstjänster och några hade en SNI-kod som väckte misstankar.

– I vissa fall rör det sig säkert om missförstånd. Men andra kan ha registrerat sig som kabelförläggare för att komma in i ”Kolla elföretaget” och bli sökbara för privatpersoner som inte har koll på vilken verksamhetstyp som krävs, säger Petra Eriksson, handläggare på Elsäkerhetsverket.

Läs mer: Kolla in elfelen som fick Elsäkerhetsverket att klippa strömmen

För att komma till rätta med problemet startade myndigheten i fjol en tillsyn. Cirka 65 företag. fick i augusti ett föreläggande om att skicka in sitt egenkontrollprogram och att redogöra för vilka elnätsbolag de arbetar för. Efter det avregistrerade sig ett antal från företagsregistret. Andra knöt till sig en elinstallatör för regelefterlevnad och registrerade sig för rätt verksamhetstyp. Cirka tio företag ägnade sig faktiskt åt kabelförläggning och var rätt registrerad.

Men drygt 20 av företagen svarade inte, och de fick ett förelägganden om vite. Då agerade alla företag förutom det aktuella företaget i Dalarna som varken har avregistrerat sig, omregistrerat sig eller svarat på myndighetens propåer. Det är det företaget som nu har hamnat hos Förvaltningsrätten i Karlstad. Elsäkerhetsverket begär att ett vite på 50 000 kronor ska dömas ut.

– Elsäkerhetslagen är ny sedan 1 juli 2017, och nya lagar måste prövas i domstol. För oss är det bra att få juridisk vägledning av Förvaltningsrätten om hur lagen ska tillämpas i kommande fall när företag inte kommer in med de uppgifter vi har begärt, säger Petra Eriksson.