Logga in

”20A på 1,5 kvadrat…. Vågat”

Publicerad
18 dec 2018, 14:58

Hur många fel kan man göra i en elcentral? Torix i normkapslingen, fel färg på faserna – och det är bara början.

– Snyggt, det är en behörig elektriker som gjort enligt kunden!
Så skrev Lucas Austad när han la ut en bild på en elcentral i Facebookgruppen Elfel. Det rör sig inte om något proffsjobb direkt, och reaktionerna lät inte vänta på sig. ”20A på 1,5mm²…. vågat”, ”Jag får ångest av att se wagos i en normkapsling” skriver några kommentatorer.

Tio-i-topp: Elmissarna i TV4, stirlingmotorn – och elfel, elfel, elfel

Elinstallatörens expertkommentator Henric Hagberg gör en analys av bilden –  och hittar ännu fler fel. Han börjar med att konstatera att en hemmafixare troligtvis har varit i farten.

– Det finns fler fel i bilden som skvallrar om att det förmodligen är en person utan kunskaper om elinstallationer som legat bakom den här installationen, slår han fast.

För det första pekar han på problemet med att lägga flera FK i samma anslutningspunkt på dvärgbrytaren. Inte bra. En FK som ansluts i dvärgbrytaren ska åtdras med rätt moment (Nm) enligt tillverkarens anvisning. Ibland står åtdragsmomentet tryckt på dvärgbrytarens hölje. Annars får man ta en titt på den tekniska specifikationen som exempelvis kan hittas på tillverkarens hemsida. För att dra åt med rätt moment krävs en momentskruvmejsel. Det här är ett arbetsmoment som ska ingå i ”kontroll före idrifttagning”.

Läs mer: Hemmafixarens misstag när stickproppen skulle bytas

– Men med fler FK i samma anslutningspunkt är det omöjligt att förvissa sig om att alla ledarna sitter med samma moment. Särskilt inte om man blandar EK med FK/RK, varnar Henric Hagberg.

I stället rekommenderar han att klämma på en så kallad tvillingkabeländhylsa på ledarna med en ändhylstång. Då får de ett anslutningsstift som ger ett bra fäste i anslutningspunkten i dvärgbrytaren.

Dessutom sitter tre stycken C20A dvärgbrytare inkopplade med mellan en och tre stycken ledare som ser ut att vara av 1,5mm² på bilden. Inte godkänt. En 1,5mm² ska säkras med max 10A, eller i vissa fall 13A. Men 20A är mer ström än vad kabelns ledare är tillverkade för att klara av.

Läs mer: Kolla in elfelen som fick Elsäkerhetsverket att klippa strömmen

Henric Hagberg gör tummen ner även för färgvalet. Enligt standard ska följande färgsättning följas:

  •    Brun L1
  •    Svart L2
  •    Vit(grå) L3

 Men tittar man på L1, L2, L3 i jordfelsbrytaren så är allt sammanblandat.  Vit sitter på platsen för L2. Brun sitter på platsen för L3 medan svart sitter på platsen för L1.

– Visst, man får göra avsteg från standarden men då ska detta dokumenteras och noga övervägas, säger Henric Hagberg.

Nästa miss är en torix längre bak i centralen bakom dvärgbrytarna. Torix, wagos eller ubåtar bör inte förekomma i elcentraler. Henric Hagberg känner inte till något förbud mot att använda dessa komponenter i en elcentral så länge de är godkända kopplingutrustningar. Men ”god elsäkerhetsteknisk praxis” ska följas, och en installation ska vara överskådlig och lätt att inspektera. Därför kan det anses olämpligt att ha kabelskarvar bakom dvärgbrytarna. Det finns andra sätt att lösa en skarv på i en elcentral. Använd till exempel en DIN-monterad plint eller DIN-monterad hållare för Wago, tipsar Henric Hagberg.

Läs mer: Har du också missförstått vad som ingår i kontroll före idrifttagning?

För mycket synlig koppar är ytterligare ett misstag. Enligt kontrolldokumenten ska man både kontrollera att kablar inte är för långt uppskalade och att de är tillräckligt skalade så att de inte hindrar god förbindelse. På bilden ser det ut som om kablarna har skalats upp för långt. Det finns för mycket synlig koppar som ligger utanför dvärgbrytaren, vilket ger ett sämre beröringsskydd. Därmed ökar risken att komma åt spänningsförande delar.

– Felen i den här installation kan i värsta fall leda till glappkontakt, överbelastning och överhettning av ledare med en brand som följd. Bilden visar återigen att det krävs att man respekterar de standarder och lagar som finns för att få en säker installation. Problemet kanske ligger i att såna här installationsprodukter finns för kommersiell försäljning i stort sett varenda byggvaruhuskedja och att informationen inte alltid är tydligt om vad man som lekman får och inte får göra själv, säger han.

Läs mer: Traversförare fällde elektriker i saxlift