Logga in

Så anmäler du fel i vården

Publicerad
26 nov 2018, 15:09

“Var det bara hushållsel, vad gör du på akuten?” Många elektriker möts av en nonchalant attityd som går tvärt emot riktlinjerna för vård efter strömgenomgång. Så här går det till att anmäla.

Klagomål i vården hanteras av tre instanser

* Vårdgivaren – där du fick vården.  

* Patientnämnden i ditt landsting eller region

* Inspektionen för vård och omsorg

Läs mer: Johan anmälde vården efter olycka med hushållsel

I första hand ska du klaga till den vårdinrättning där du sökt vård. Har du varit på en akutmottagning så är det den akutmottagningen du ska vända dig till. Vårdgivaren är skyldig att ta emot och besvara klagomål och svara inom 4 veckor. Ett svar är inte samma sak som att frågan ska vara färdigutredd på 4 veckor, om en djupare utredning behövs.

Om du inte vill klaga direkt till vårdgivaren har alla landsting en patientnämnd som fungerar som ett mellanled mellan dig och vårdinrättningen. Patientnämnden kan hjälpa dig att föra fram ditt klagomål och se till att du får svar från vårdgivaren. Det är alltså inte patientnämnden själv som gör en utredning.

Läs mer: Martin skadades allvarligt av hushållsel

Det är ingen idé att gå direkt till Inspektionen för vård och omsorg. Ivo har, sedan den nya lagstiftningen kom på plats 1 januari 2018, begränsad utredningsskyldighet. I praktiken betyder det att du i de allra flesta fall måste ha vänt dig till vårdgivaren innan du vänder dig till Ivo. I huvudsak tar Ivo upp klagomål som handlar om allvarliga händelser där en patient i samband med hälso- och sjukvård har fått permanenta eller oföränderliga besvär, ett väsentligt ökat vårdbehov, eller i fall där patienten har avlidit. Smärta som inte ger med sig som vi skrev om i fallet med Martin är ett exempel på permanenta besvär.

Läkare på Sahlgrenska: ”Inte bra om elektriker känner sig förminskade”

Ivo tar sällan tar upp ärenden som ligger längre än två år tillbaka i tiden.

Källa: Eva-Lena Pettersson, inspektör på Ivo.

Här är kan du nå patientnämnderna i alla landsting och regioner

Patientnämnden i:

Stockholms läns landsting

Region Uppsala

 

Landstinget Sörmland

 

Region Östergötland

 

Region Jönköpings län

 

Region Kronoberg

 

Landstinget i Kalmar län

 

Region Gotland

 

Landstinget Blekinge

 

Region Skåne

 

Region Halland

 

Västra Götalandsregionen

 

Landstinget i Värmland

 

Region Örebro län

 

Region Västmanland

 

Landstinget Dalarna

 

Region Gävleborg

 

Region Västernorrland

 

Region Jämtland Härjedalen

 

Västerbottens läns landsting

 

Region Norrbotten