Logga in

Så stor är husets klimatsynd

Publicerad
5 jul 2018, 14:58
| Uppdaterad
24 feb 2021

ALMEDALEN 2018 De riktiga miljöbovarna är identifierade: landets fastigheter. Med ett nytt initiativ ska klimatsynderna minska.

Siffrorna är inte särskilt uppmuntrande. Bygg- och fastighetssektorn står för:

  • 18 procent av klimatgaserna – lika mycket som som utsläppen från alla personbilar i Sverige.
  • 31 procent av energianvändningen, varav drygt hälften används till uppvärmning av lokaler och bostäder.
  • 31 procent av avfallet. Inom bostadsbyggande återvinns bara 9 procent av allt avfall.

– Ändå pratar vi väldigt lite om det. Med initiativet Bygg klimatsmart vill vi öka medvetenheten och visa hur man kan agera för att bygga och renovera mer hållbart, säger Johan Nuder, koordinator på Informationscentrum för hållbart byggande, ICHB – ett regeringsuppdrag som drivs av Svensk Byggtjänst på uppdrag av Boverket.

Elbranschen höjer rösten

Initiativet lanserades under Almedalsveckan med seminarier och ett hus som vandrade runt och bekände sina klimatsynder.

Svenskarna är klimatmedvetna – men renoverar inte alltid så klimatsmart.

– Det finns mycket kunskap och information om hur man gör men den når inte alltid ut, säger Johan Nuder.

Men det krävs för det räcker inte med att nybyggda hus är energisnåla – för att nå någonstans måste det befintliga bostadsbeståndet inkluderas.

Experimentvillan i Skellefteå ska klara vintern med egen el

Informationscentret vill främja energieffektivisering vid renovering, stimulera användning av hållbara material för att uppnå låg klimatpåverkan under ett livscykelperspektiv.

– Med siktet inställt på att Sverige senast 2045 inte ska ha några nettoutsläpp av växthusgaser till atmosfären är det hög tid för bygg- och fastighetssektorn att se om sitt hus och ställa om till ett mera hållbart förhållningssätt, säger Johan Nuder.