Logga in

”Upprörande att dödsolyckan inte når domstol”

Publicerad
23 apr 2018, 13:20

Trots kaos på bygget anses montörernas död bara vara deras eget fel. Ansvar borde utkrävas på högre nivå än hos en 23-årig estnisk projektledare.

De två estniska montörerna, 59 och 23 år, kom till de svenska skogarna för att byta ut gamla högspänningsledningar. Väderförhållandena var dåliga, projektet blev försenat och montörerna var stressade – förhållandena blottläggs av estnisk tv som granskat omständigheterna kring montörernas dödsfall.

Se bilderna i Elstudion: Filmklipp avslöjar allvarliga brister på bygget

För det var så sorgligt det slutade. I en korglift utanför Tyfors i Dalarna. Den gamla högspänningsledningen som 59-åringen och den 23-årige projektledaren arbetade bredvid slogs på under arbetets gång och tog deras liv.

”Det är häpnadsväckande bilder där man ser montörer stå på en traktorskopa.”

Arbetsmiljöverket utredde olyckan och kom fram till att den orsakades av montörernas eget misstag. De bröt mot säkerhetsanvisningarna.

Arbetsmiljöverket: ”Jobba stående på gripklor är förbjudet”

Åklagaren kom till samma slutsats som Arbetsmiljöverket: Ingen ställs till svars, inget åtal.

Estnisk tv berättar om det kaos som rådde på arbetsplatsen: Det var bara en tidsfråga innan en olycka skulle ske, konstaterar redaktören. Elinstallatören har fått tillstånd att publicera delar av programmet samt montörernas egna bilder. Det är häpnadsväckande bilder där man ser montörer stå på en traktorskopa och arbeta, högt upp i luften.

”Arbetsmiljöverket har dock konstaterat att det rådde risk för missförstånd.”

Men varken detta, tidspressen eller något annat av det kaos som rådde på arbetsplatsen har haft betydelse för Arbetsmiljöverket eller åklagaren. De har bara utrett förhållandena kring själva olyckan och inte ens talat med de omkomna montörernas estniska kolleger.

Efter Tyfors-olyckan: Är det ok med tolk vid elarbete?

Arbetsmiljöverket har dock konstaterat att det rådde risk för missförstånd då det svenska elnätsbolaget Ellevios driftcentral krävde att kommunikationen skulle ske på svenska. En svensk elkonsult anlitades därför för att översätta kommunikationen via e-post, sms och telefon.

”Ansvar för olyckan borde utkrävas på högre nivå än hos en död 23-årig, estnisk projektledare.”

Sverige tar gärna hjälp av arbetsvilliga estniska montörer, men kräver fortsatt kommunikation på svenska. När montörerna överträder regler och får betala med sina liv säger vi att det är deras eget fel, ingen annans.

Ansvar för olyckan borde utkrävas på högre nivå än hos en död 23-årig, estnisk projektledare.

Men någon domstol får aldrig pröva frågan då det inte blev något åtal.

Det är upprörande.

Vi är skyldiga deras anhöriga bättre svar än så.