Logga in

”Vi har inte råd att tappa kvinnorna”

Publicerad
27 nov 2017, 09:43

“Ska framtida kompetensförsörjning klaras måste branschen rekrytera från hela befolkningen, inte bara infödda män.” Chefredaktör Fredrik Karlsson om varför metoo är bra för kvinnor, män och branschen som helhet.

 

Bransch efter bransch hamnar i strålkastarljuset. Kvinnor har fått nog av sexism och trakasserier och i kölvattnet av #metoo bryts tystnadskulturen. Män som kommit undan med skitbeteenden gör inte längre det.

Ingen bransch tycks vara befriad från män som inte vet var gränserna går – de finns i mediebranschen, i finkulturens centrum, sportvärlden, teknikbranschen. Nu har över 4 627 kvinnor inom byggbranschen undertecknat uppropet #sistaspikenikistan.

Knappt kan det sägas innan några (män, bara män såklart) ska förklara att det inte alls är så.

Men jo. Det är så.

Kvinnor motarbetas. Kvinnor har inte samma möjligheter som män att verka och göra karriär i branschen. Kvinnor utsätts för sexism, och i de allra värsta fallen sexuella trakasserier eller övergrepp.

Som chefredaktör för Byggvärlden var jag 2009 med om att starta ett upprop mot machojargongen i branschen. Vi var ett löst sammansatt sällskap i olika positioner i branschen som samlades till ett runda-bords-samtal. Detta mynnade ut i att vi lovade att verka för ökad jämställdhet i byggbranschen.

Berättelserna var många om vad som hände ute i branschen. Och de var allt annat än smickrande. Vi såg att det just handlade mycket om jargong. Rå men hjärtlig kunde den kallas, som ett försvar av den. Men för den som utsätts blir den bara rå.

En massa goda krafter har verkat sedan dess. Organisationen Byggcheferna som var med på uppropet har ökat trycket i frågan för att nå en bransch med sunda värderingar, som är öppen för både män och kvinnor samt för en mångfald av människor av olika ursprung eller med annan sexuell läggning.

Om vi stannar vid frågan om könsmässig jämställdhet så är bara någon ynka procent av de som jobbar på en byggarbetsplats kvinnor.

Elinstallatören har berättat om missförhållanden och i kommentarerna till en artikel jag skrev på kommenterade en kvinna att hon inte får någon anställning eftersom företagen säger att det är ett för tungt jobb för en kvinna.

Så kan vi inte ha det.

Installationsbranschen, ja hela byggbranschen, måste skärpa sig för kvinnornas skull – men också för sin egen.

Ska framtida kompetensförsörjning klaras måste man rekrytera från hela befolkningen, inte bara infödda män.

Det finns många goda krafter, många företag som tar jämställdhetsfrågorna på allvar och massvis med sunda värderingar. Se till att ni vinner! Eller jag menar förstås ”vi”. Jag lovar att utifrån min horisont jobba för sunda värderingar och bättre jämställdhet, i mediebranschen, installationsbranschen och övriga byggbranschen.

Machojargong och sexism måste bort, det har #metoo gjort väldigt tydligt.