Logga in

Tre elbilsrekord som involverar siffran 10 000

Publicerad
6 okt 2017, 14:03

Nu finns över 10 000 rena elbilar i Sverige och över 10 000 laddbara bilar i Stockholm. Laddfordonen utgör 4,5 procent av nybilsförsäljningen och inte bara fler modeller talar för ökande andel under 2018.

– Det laddbara fordonen fortsätter att ta marknadsandel och vi tror att det accelerar ytterligare nästa år, det säger Olle Johansson vd för Power Circle, elkraftbranschens intresseorganisation för framtidsfrågor som för månadsstatistik över bland annat försäljningen av laddbara fordon.

Elbilar och elkvalitet: ”De flesta elfordon borde inte få anslutas på nätet”

Benägenheten att välja laddbart vid nybilsköp har ökat och när allt fler bilmärken omfamnar elektrifiering och säljer laddbara fordon, desto lättare blir det för konsumenten att hitta en eldriven modell.

– Ökande modellutbud och en växande laddinfrastruktur skapar snabbt möjlighet för fler kunder att välja eldrift inom överskådlig tid, säger Olle Johansson.

Mer om hur elbilarna inverkar på elnätet: ”Vi har ett av de starkaste näten i världen”

Laddinfrastrukturen är ojämnt fördelad över landet. Det finns fortfarande 85 kommuner som saknar registrerade laddpunkter. Samtidigt är det nu över 100 kommuner där det finns minst 50 laddbara bilar registrerade. Totalt finns 3825 laddpunkter fördelade på 1093 laddstationer.

I september nåddes några milstolpar: det har tillkommit över 10 000 laddbara bilar i Sverige i år, i Stockholms kommun finns nu över 10 000 laddbara bilar och i Sverige finns över 10 000 helt eldrivna personbilar.

För vissa bilmodeller som finns med både el/laddhybrid och konventionella drivlinor så är de laddbara bilarna mer populära. Mitsubishi Outlander har till exempel sålt 75 procent laddhybrider och Kia Optima 69 procent laddhybrider.

Här går 730 000 bilar flott på eldrift