Logga in

Regelkrångel hinder på vägen för elbilar

Publicerad
4 jul 2017, 09:02

Klimatfrågan har varit på den svenska tapeten under lång tid, men på vissa plan har regelverket inte hängt med. Norge har valt att prioritera förutsättningar för elbilen, medan Sverige hamnat på efterkälken.

ALMEDALEN 2017. Reglerna fungerar som en bromskloss och gör att Sverige hamnat långt efter Norge när det gäller elbilar och laddstationer.

Ett hundratal personer hade samlats vid ”Frimis”, Frimurarlogen i Visby på måndagskvällen, för att lyssna på vad som egentligen görs i praktiken bakom alla tjusiga ord om klimatmål och gröna visioner.

Joakim Forsmark.– Det är krångligare att söka tillstånd för solpaneler, än att installera dem, säger Joakim Forsmark, Nordenchef för Rexel.

Den globala elgrossistkoncernen Rexel, är världsledande på solenergiprodukter, och stod bakom seminariet i Almedalen. Rexel beslutade för flera år sen att satsa på solenergi och laddstolpar för elbilar, något som förklarar företagets marknadsledande position.

Forskningsanläggning ska undvika att Sverige hamnar efter i elbilsindustrin.

Men Sverige ligger långt efter Norge när det gäller antalet elbilar och utbyggnaden av infrastruktur för laddsystem. Norska elbilister kan åtnjuta en rad förmåner, förutom ekonomiska subventioner får elbilar köra i kollektivtrafikfilen och parkera gratis.

”Regelverken är väldigt komplicerade. Regelförenklingar och ökade krav inom vissa områden är en bra kombination. Om vi vill ha ett hållbart samhälle måste vi gå fortare fram.” 

Stefan Jonsson, VD Garo

– Det som behövs i svensk inrikespolitik är gränsöverskridande beslut med lång hållbarhet, menar Joakim Forsmark och tillägger att Rexel fördubblar volymen på solenergiprodukter varje år.

Joakim Forsmark nämner Teslas grundare Elon Musk flera gånger:

– Om Teslas börsvärde är högre än Fords så är det hög tid att ta på allvar. Tack vare Elon Musk har batteritekniken blivit allt enklare och användarvänligare, menar han.

Är laddstolpen boven i elkvalitetsdramat?

Även Stefan Jonsson, vd på elinstallationstillverkaren Garo från Gnosjö som nischat in sig på laddstationer till elbilar, efterlyser regelförändringar.

– Regelverken är väldigt komplicerade. Regelförenklingar och ökade krav inom vissa områden är en bra kombination. Om vi vill ha ett hållbart samhälle måste vi gå fortare fram, menar han och pekar på att laddstationer i dag utgör 13–14 procent av Garo-koncernens totala omsättning.

Företaget säljer numera omkring 2 000 laddstationer per år. Köpare är både kommuner, företag och privatpersoner.

– Takten nästan fördubblas varje år när det gäller antalet elbilar, laddstationer och investeringar, konstaterar Stefan Jonsson och tillägger att det som nu återstår är en utbyggd infrastruktur för elfordon.

Olyckor med elbil, då vet räddningstjänsten inte vad de ska göra.