Logga in

Nacka väljer ÅF när trafik ska grävas ner

Publicerad
22 aug 2017, 09:43

När Nacka blir slutstation för den nya tunnelbanesträckningen ska befintlig trafik flyttas under jord och ett 300 meter långt stads- och parkrum skapas. ÅF och arkitektbyrån Dissing+Weitling har nu fått i uppdrag att ta fram underlag för planerna. Uppdraget är värt 50 till 100 miljoner kronor.

Tunnelbanans blå linje i Stockholm, som öster om T-centralen idag bara har en station, Kungsträdgården, ska alltså förlängas via Södermalm och ut till Nacka centrum. Det är bakgrunden till att Nacka kommun nu planerar för en ombyggnad av sitt centrum. En stor förändring är att Värmdöleden ska förflyttas i sidled via Nacka forum, som är ett av Sveriges största köpcentrum. En underjordisk bussterminal ska byggas och hela området, cirka 300 meter, ska däckas över. På överdäckningen blir det park, torg, och bostäder.

Generalkonsult för området är ÅF och genomförandet sker tillsammans med den danska arkitektbyrån Dissing+Weitling. ÅF:s uppdrag handlar om att ta fram en detaljplan, systemhandlingar och vägplan inklusive miljökonsekvensbeskrivning.

Uppdraget ska löpa över tre års tid, men 90 procent av arbetet förväntas utföras under de första två åren. Värdet på uppdraget är mellan 50 och 100 miljoner kronor.

Byggstart för tunnelbaneutbyggnaden är planerad till 2018/2019 och väntas pågå 7-8 år.