Logga in

6 fördelar med likström

Publicerad
16 dec 2016, 09:18
| Uppdaterad
7 sep 2021

Solceller producerar likström. Och många prylar innehåller halvledarelektronik som använder likström: servrar, LED-lampor och batterier till exempel. Därför kan solcellernas likström kopplas direkt till sådana prylar utan omvägen via växelström. Här är några av fördelarna:

1. Mindre förluster

Alla omvandlingssteg mellan växelström och likström ger upphov till energiförluster. Genom att minska antalet omvandlingssteg sparas därför energi.

2. Minskat kylbehov

Lägre energiförluster gör att mindre värme genereras. Då minskar behovet av kylning – och energiförbrukningen sjunker ytterligare.

3. Tunnare kablar

När 230 VAC byts mot 350 VDC så kan strömmen sänkas med bibehållen effekt. Mindre ström innebär att tunnare kablar kan användas. För likström minskar även den så kallade skinneffekten eller strömförträngningen, ett elektriskt fenomen som får strömmen i en ledare att tryckas ut mot ledarens yta när frekvensen ökar. Även det gör att tunnare kablar kan användas.

4. Färre komponenter

Färre omvandlare innebär färre och mindre komponenter. Det sparar både yta och naturresurser i form av metaller, kemikalier och energi i tillverkningen.

5. Ökad tillförlitlighet

Växelriktare och likriktare är potentiella felkällor. När antalet elektronikkomponenter minskar finns det färre prylar som kan haverera.

6. Bättre elkvalitet

Likströmmen ger varken upphov till övertoner eller andra störningar.

Hur används likström?

Var finns likström?

Solceller ger likström, och likström är vad LED-lampor och batterier drivs av, ibland även värmepumpar.

Likströmsteknik passar också bra för att hantera olika överföringsbegränsningar i ett kraftnät med växelström. Detta används bland annat i Sydvästlänken, mellan Närke och Skåne, som har två länkar för högspänd likström och två omriktarstationer (omriktning mellan likström och växelström).

Varför används likström?

Solceller producerar likström. Och många prylar innehåller halvledarelektronik som använder likström: servrar, LED-lampor och batterier till exempel. I vanliga installationer brukar spänningen växelriktas innan solelen matas till fastighetens 230 VAC-nät. Samtidigt går många prylar på likström, inte växelström. Därför måste växelströmmen omvandlas till­baka till likström igen på en massa olika ställen. Varje omvandling ger energiförluster i form av värme, något man kan känna genom att lägga handen på datorns nätaggregat eller LED-lampans drivdon. Det är därför fördelaktigt om solcellernas likström kan kopplas direkt till sådana prylar utan omvägen via växelström. Här är några fördelar med likström:

  1. Mindre energiförluster
  2. Minskat kylbehov
  3. Tunnare kablar kan användas
  4. Färre komponenter behövs
  5. Ökad tillförlitlighet
  6. Bättre elkvalitet