6 fördelar med likström

Publicerad 16 dec 2016, 09:18

Solceller producerar likström. Och många prylar innehåller halvledarelektronik som använder likström: servrar, LED-lampor och batterier till exempel. Därför kan solcellernas likström kopplas direkt till sådana prylar utan omvägen via växelström. Här är några av fördelarna:

1. Mindre förluster

Alla omvandlingssteg mellan växelström och likström ger upphov till energiförluster. Genom att minska antalet omvandlingssteg sparas därför energi.

2. Minskat kylbehov

Lägre energiförluster gör att mindre värme genereras. Då minskar behovet av kylning – och energiförbrukningen sjunker ytterligare.

3. Tunnare kablar

När 230 VAC byts mot 350 VDC så kan strömmen sänkas med bibehållen effekt. Mindre ström innebär att tunnare kablar kan användas. För likström minskar även den så kallade skinneffekten eller strömförträngningen, ett elektriskt fenomen som får strömmen i en ledare att tryckas ut mot ledarens yta när frekvensen ökar. Även det gör att tunnare kablar kan användas.

4. Färre komponenter

Färre omvandlare innebär färre och mindre komponenter. Det sparar både yta och naturresurser i form av metaller, kemikalier och energi i tillverkningen.

5. Ökad tillförlitlighet

Växelriktare och likriktare är potentiella felkällor. När antalet elektronikkomponenter minskar finns det färre prylar som kan haverera.

6. Bättre elkvalitet

Likströmmen ger varken upphov till övertoner eller andra störningar.