Logga in

Så hämmar amorteringskravet renoveringar

Publicerad
26 aug 2016, 10:23

Den nya lagen om amorteringskrav som trädde i kraft i juni i år kan slå mot renoveringsmarknaden på samma sätt som det försämrade ROT-avdraget har gjort. Det menar Hans Heldring, branschekonom på Installatörsföretagen.

Med tanke på den höga belåningsgraden bedömer Hans Heldring att risken är stor att ett renoveringslån, eller tilläggslån som det kallas i den nya lagstiftningen, gör så att belåningsgraden i många småhus och bostadsrätter hamnar över nivåerna för amorteringskraven 50 eller 70 procent av bostadens värde. Det betyder att 1 respektive 2 procent av hela lånebeloppet måste amorteras tills man återigen når 50 respektive 70 procent, vilket kan leda till en kraftigt ökad månadskostnad. För att undvika för kraftiga trappstegseffekter har man därför infört ett alternativ som innebär att ett tilläggslån som ska amorteras på tio år, vilket inte fördyrar fullt lika mycket.

– Man har mest uppmärksamma att de nya amorteringsreglerna gäller vid köp av bostad, inte vid renovering. Tillsammans med det försämrade ROT-avdraget blir det dubbelfel för installationsbranscherna och framför allt för privatkunderna.