Svensk installationskoncern tar nordiskt steg

Publicerad 8 mar 2016, 16:23

Köp av två bolag i Oslo-regionen och ett i Helsingfors utgör basen för Instalco-koncernens nordiska plattform. “Vi kommer under året förvärva fler bolag i de båda länderna” säger Instalcos koncernchef Per Sjöstrand.

Oslobaserade Romerike Elektro AS och närliggande AR Elektroprosjekt AS med 40 respektive 15 anställda köps av Instalco. Samtidigt tar den svenska koncernen klivet in på den finska marknaden med med köpet av Voltmen OY, ett Helsingforsföretag med 20 års erfarenhet av elinstallationer. Bolaget har idag 16 anställda.

– Ytterligare förvärv kommer leda till ett nytänkande på den finländska marknadnen och jag ser fram emot ett samarbete med de övriga bolagen i gruppen, inte minst när det gäller inköp och olika affärsmodeller, det säger Janne Skogsberg ägare till finska Voltmen OY.

Rune Aasberg, Helge Moseng och Magne Lövaas, ägare till de norska företagen blir delägare i Instalco-koncernen och precis som koncernens filosofi varit i Sverige så kommer de uppköpta bolagen fortsätta att utvecklas.

– Inträdet i Instalco passar bra med vår strategi och våra ambitioner om att vidareutveckla oss och vår organisation. Vi fortsätter på vår väg att vara en attraktiv leverantör av elinstallationstjänster inom Osloregionen, det säger Harald Akselnjaa, vd i Romerike Elektro AS.

Per Sjöstrand Instalcos koncernchef säger att de uppköpta bolagen utgör grunden för bolagets nordiska plattform.

– Vi kommer under året att förvärva fler bolag i de båda länderna. Inriktningen kommer att vara densamma som i Sverige med multidisciplinär bas, nära samverkan mellan bolagen och ett moget ledarskap, säger Per Sjöstrand.