Säg hej då till glödtrådslampan

Publicerad 3 mar 2016, 09:26 | Uppdaterad 15 apr 2021

Glödtrådslamporna försvinner när EU nu täpper till ett kryphål i lagen. Men många special-glödlampor är fortfarande tillåtna.

EU började fasa ut glödlampor redan 2009, men glödtrådslamporna har klamrat sig fast på marknaden fram till nu. Trots att de egentligen är glödlampor, fast ännu mer ineffektiva. Precis som i vanliga glödlampor strålar ljuset från en glödtråd som blir het när en ström leds igenom den. Men glödtrådslampan har tjockare trådar, och för att skapa det rödaktiga skenet krävs fyra gånger mer energi än vad vanliga glödlampor förbrukar.

Att glödtrådslamporna, som även kallas vintage-lampor, finns kvar på marknaden beror på att några tillverkare rundade lagstiftningen genom att kalla lamporna för speciallampor. Sedan hakade många andra tillverkare på.

Läs mer: De här lamporna fasas också ut, vet du vilka?

Att glödtrådslamporna, som även kallas vintage-lampor, finns kvar på marknaden beror på att några tillverkare rundade lagstiftningen genom att kalla lamporna för speciallampor. Sedan hakade många andra tillverkare på.

– Lagstiftningen var otydlig och glödtrådslamporna kunde inte stoppas. Nu täpper EU till det här kryphålet, säger Peter Bennich, som är belysningsspecialist på Energimyndigheten.

Glödtrådslamporna stoppas av en ny tilläggsförordning som förtydligar vad en speciallampa är. Den trädde i kraft den 27 februari. Att hitta fullgoda energisnåla ersättare är inget problem, enligt Peter Bennich.

– LED-lampor med filament har kommit på bred front på senare år.  De har likadan design, ger ett rött ljus och är upp till 40 gånger så energieffektiva som glödtrådslampan. Jag måste gå nära lampan för att kunna se någon skillnad överhuvud taget, säger han.

Det man kan se på nära håll är att LED-lampans ”glödtrådar” är tjockare. De består av tunna kretskortsremsor där små lysdioder sitter på rad. Till skillnad från många vanliga LED-lampor klarar sig filamentlamporna utan en klumpig aluminiumsockel som leder bort värme. Inne i glaskolven finns i stället en kylande gas.

EU:s nya tilläggsdirektiv innebär att alla glödtrådslampor som finns i lager får säljas ut och användas, men att inga nya lampor får sättas på den inre marknaden längre.

Att kryphålet nu täpps till betyder inte att alla glödlampor är förbjudna.

– Det finns en lista med lampor som verkligen är speciallampor och de kommer att finnas kvar, säger Peter Bennich.

För att klassas som speciallampa måste tillverkaren eller importören visa att glödlampan har spektrala eller tekniska egenskaper som mer energisnåla lampor inte har. De päronformade glödlamporna för ugnar är ett exempel; inga andra lampor står pall för den höga värmen. Andra exempel är IR-lampor för terrarier och UV-lampor för växthus.