Logga in

Installationsjätte ingår avtal med Raybased

Publicerad
23 mar 2016, 10:03

Bravida ingår ett samarbetsavtal med Raybased som utvecklat en plattform för trådlös fastighetsautomation. “Det trådbundna är lite för utbrett idag”, säger Johan Wennberg, regionchef Bravida region Vänern.

– De trådlösa system som funnits på marknaden har tidigare visat sig har en del brister, därför har vi inte installerat så många.

Det var invändningen som Johan Wennberg på Bravida region Vänern hade när Jan Ryderstam, utvecklingschef på Raybased, frågade honom om varför han inte oftare installerade trådlös fastighetsautomation.

Men idag, ett år senare, har Bravida varit med och installerat Raybaseds system på förskolan Vitsippan i Trollhättan och fått vara med och utveckla företagets produkter ur ett installatörsperspektiv. Och så i förra veckan kom nyheten om att Bravida ingår ett samarbetsavtal som ger Raybased möjlighet att sälja sitt system för energioptimering (och mycket annat) på Bravidas 140 orter i Norden. Idag är Johan Wennberg övertygad, åtminstone om att det finns ett hål på marknaden att fylla.

– Tråd är mitt levebröd och du kommer aldrig kunna bli helt trådlös. Men det trådbundna idag är lite för utbrett. Vissa kunder är inte beredda att betala för att vi drar tråd precis överallt. Och ibland går det inte ens att dra tråd, säger Johan Wennberg.

I slutet av november förra året landade Raybased ett stöd från Energimyndigheten på 5,5 miljoner kronor. Syftet är att främja utvecklingen av ett system som till lägre installationskostnad kan hjälpa fastighetsägare att sänka energiförbrukningen. Bland annat har Energimyndigheten i en rapport räknat ut att Sveriges skol-, kontors- och vårdlokaler skulle kunna minska sin energianvändning med 15 procent bara genom att anpassa driften.

” Det har pratats om energioptimering i 20 års tid. Men precis som med elbilsutvecklingen som det också snackats om länge, så tar det här fart just nu. Vi märker en ökad efterfrågan från kunderna.”

Johan Wennberg, chef Bravida region Vänern.

 

Raybaseds system bygger på teknik som Jan Ryderstam har utvecklat under sex-sju års tid. Han har ett förflutet på Volvo Cars där han jobbat med utvecklingen av elsystem och automation. Bolaget bildades 2011 och noterades på Aktietorget i januari.

För Bravida handlar samarbetet med bolaget om att haka på en teknikutveckling som ligger i tiden.

– Det har pratats om energioptimering i 20 års tid. Men precis som med elbilsutvecklingen som det också snackats om länge, så tar det här fart just nu. Vi märker en ökad efterfrågan från kunderna, säger Johan Wennberg.