Logga in

Bada i skenet av KNX och Dali

Publicerad
31 mar 2016, 09:52
| Uppdaterad
8 apr 2021

Till hösten får Umeborna ännu en attraktion i centrum. Sedan ett drygt år ger kulturhuset Väven själslig stimulans och i höst är det dags för kroppen att få sitt — i nya badhuset Navet. Här har Bravida svarat för installation av el, vs och ventilation i en byggnad som är mycket mer än ett traditionellt badhus.

Den växer så det knakar, Norrlands största stad. Senaste befolknings­siffran talar om drygt 120 000 ­invånare i Umeå kommun. Byggmarknaden har hållit full fart de senaste åren. Nya kulturhuset Väven, den stora omgörningen av kvarteret Forsethe i centrum, och fortsatta utbyggnader vid Umeå universitet är några av de mer spektakulära projekten.

Med Väven fick kulturen sitt Mekka mitt i centrum och ett par hundra meter därifrån står snart en ny centralpunkt för ­Umebornas kroppsliga välbefinnande färdig att tas i bruk. Det är Navet, stadens nya badhus. Här blir det tävlingsbassäng med ­olympiska mått, ­upplevelsebad för stora och små, ­relax­avdelningar och ett stort gym. Navet fyller nära nog ett helt kvarter.

Uppdraget att installera el, vs och vent i 400-miljonersbygget gick till Bravida. ­Kontraktssumman låg på cirka 100 miljoner kronor i detta tekniktäta projekt. Henrik ­Jonsson är projektledare för elinstallationerna:

– Vi har varit i gång här sedan förra våren och har överlämning den sista april. Arbetet har gått tidtabellsenligt och utan några akuta problem, med som mest 13 montörer i verksamhet på elsidan. Just nu har jag sju man sysselsatta med slutprovningar och en del kompletteringar.

– Arbetet har gått tidtabellsenligt och utan några akuta problem, med som mest 13 montörer i verksamhet på elsidan.

Henrik ­Jonsson, projektledare för elinstallationerna

Henrik har hållit ihop installationerna av kraft, belysning och brandlarm. I uppdraget har också ingått installation av ett stort antal tv-kameror för övervakning av säkerheten i bassängerna.

– Här finns ett system för drunkningslarm med ett 40-tal kameror över de olika bassängerna. De ska programmeras för att indikera avvikande beteenden bland de badande, som att någon ligger still på botten, berättar Henrik. Fininställningen av de här kamerorna kommer att ske fjärrstyrt och via telefon till leverantörens systemtekniker i Frankrike.

Ett badhus är en miljö som ställer sina särskilda krav på elanläggningen. När botten­plattorna gjöts under förra vintern hade Bravida flera man i gång med att säkerställa jordningen.

– Vi har en PUS-anläggning här som omfattar 35 jordningspunkter, förklarar Henrik Jonsson.

Den är, liksom alla övriga installationer, dessutom utförd med material som håller den höga korrosivitetsklassen C4. Rostfritt eller galvaniserat är det som gäller för elmaterialet i simhallar.

– Det duger inte med förzinkade grejor, för de trivs inte tillsammans med rostfritt, säger Henrik.

– Det duger inte med förzinkade grejor, för de trivs inte tillsammans med rostfritt.

För att hålla ordning på vad som är vad bland elmaterialet har han låtit lagra allt i två separata containrar – en för rostfritt och en för det övriga.

Den aggressiva miljön innebär att mycket av utrustningen i badhuset har täta serviceintervall. Att välja rätt material har varit en av Henriks stora huvudbryn i projektet – Bravida har fem års garantiansvar på sina installationer så det gäller att välja rätt utförande på grejorna.

Badhuset matas med 1 500 A från Ume Energi. I källaren finns ett lågspänningsställverk som fördelar kraft till badhusets tre elabonnenter: Ume Fritid som ska driva badanläggningen, kommunala parkeringsbolaget Upab som driver parkeringsgaraget i byggnadens två översta plan och ett för det kommunala fastighetsbolaget som svarar för övrig el i byggnaden.

Från ställverken matas kraften via kabelförband till totalt 35 elcentraler runtom  i byggnaden. Största kraftslukaren är pumparna i reningsanläggningen för badvattnet. Vattenreningsanläggningen var en egen entreprenad i byggprojektet, som Bravida också svarat för.

– Att projektera belysningen har varit en av de stora utmaningarna. Här finns på sina håll väldigt höga takhöjder och därtill stora ytor som ska belysas.

All belysning i badhuset styrs via KNX och Dali från kontrollpaneler i receptionen. De olika larmsystemen styrs också via KNX. Här finns en stor brandlarmsanläggning med samplingsrör i taken och ett talat utrymningslarm via badhusets omfattande ljudanläggning.

Det mesta av belysningen är förstås LED, men i källaren sitter det lysrörsarmaturer. LED-armaturerna i upplevelse- och äventyrsbad och i det stora rutschkanerummet är RGB-styrda via DMX för att skapa olika stämningsskapande ljussättningar.

– Att projektera belysningen har varit en av de stora utmaningarna. Här finns på sina håll väldigt höga takhöjder och därtill stora ytor som ska belysas. Henrik Jonsson berättar att över den stora tävlingsbassängen har elkonsulten Ramböll dessutom föreskrivit extra eluttag så att ljuset därinne kan förstärkas till 1 500 lux när det någon gång blir aktuellt med hdtv-sändningar från hallen.

– Särskilt kul är det att ha varit med och ­skapat en fantastisk anläggning som Ume­borna får stor glädje av under många, många år ­framöver.

Trots de höga kraven på material och ­utförande av arbetena och trots den speciella miljön i simhallarna har projektet löpt plan­enligt. Henrik Jonsson medger att det har varit ­stressigt vid ett par tillfällen under fjolåret, men nu när finalen på projektet är i sikte kan han se till­baka på ett riktigt lyckat projekt.

– Särskilt kul är det att ha varit med och ­skapat en fantastisk anläggning som Ume­borna får stor glädje av under många, många år ­framöver, konstaterar Henrik.

Någon gång i höst – exakt datum är inte fastställt ännu – blir det invigning under stor pompa och ståt.

FAKTA

Navet

• 12 000 kvadratmeter i fem våningar omfattar badhuset Navet.
• Det beräknas kosta 400 miljoner kronor
• Ska vara klart till hösten
• Innehåller simbassänger, relaxavdelning, stort gym och P-hus för 200 bilar.