1 kWh okänt begrepp

Publicerad 4 dec 2015, 13:47

Flera undersökningar visar att produkten el är något som konsumenter bara märker av när den försvinner eller vid höga elpriser. Nu ska en film råda bot på okunskapen.

Elforsk intervjuade ett antal personer i sitt ELAN-projekt, men ingen av dem kände till begreppet 1 kWh. I en annan studie från Umeå universitet, om smarta elnät, svarade drygt 40 procent att de varken kunde tänka sig att dela med sig av data eller styra sin last.

Med den här bakgrunden har Power Circle gjort en fim som ska utbilda konsumenter om hur el och elnät fungerar.