Logga in

Modern elteknik på campingplats

Publicerad
14 jul 2015, 09:18

För många är semestern det samma som några veckor på favoritcampingen – i husbil eller husvagn. Då är tillgången till el en lika viktig som efterfrågad service. Med modern elteknik och belysning kan campingplatsens ekonomi förbättras avsevärt och servicenivån höjas gentemot campinggästerna. Stephan Hentzler på 2Electrify i Mjöbäck har just installerat den nya tidens elteknik på Överlida Camping i södra Västergötland.

Försommargrönskan börjar ta fart när Elinstallatören besöker Överlida Camping utanför Skene i södra Västergötland. Campingens ägare Knut Andersson lägger just sista handen vid den nya minigolfbana som byggts under våren och elinstallatören Stephan Hentzler från 2Electrify är på plats för att visa oss alla de nya eljobben som tillkommit sedan förra campingsäsongen.

En modern campingplats är en tämligen elektrifierad historia. Här finns gott om jobb för en elinstallatör, särskilt om campingens ägare är lika framsynt som Knut Andersson i Överlida. Knut flyttade hem till Sverige för två och ett halvt år sedan och köpte då, tillsammans med hustrun Fatima Andersson, campingplatsen på orten. I den nya regin har campingen fått ett rejält ansiktslyft och mycket mer att erbjuda sina besökare.

– Det viktigaste för oss är att besökarna trivs här på campingen och det kan el och belysning bidra starkt till. Ljus är en väldigt bra sak för att skapa trivsam miljö efter mörkrets inbrott och eluttagen för husvagnar och husbilar bidrar också till våra intäkter, även om vi inte ser försäljningen av el mer som en god service än som en viktig intäktskälla, förklarar Kurt Andersson.

Det förbrukas mycket el på en camping. Säsongen här i Överlida sträcker sig från påsk till slutet av september. På den tiden tickar elräkningen på upp till ungefär 250 000 kronor. Det mesta av det täcks av elförsäljning till campinggästerna.

I år har alla campinguttag – totalt 85 dubbla uttag – bytts ut mot modernare teknik. Stephan Hentzler på 2Electrify hittade en bra lösning i Garos system G-CTRL. Det är ett bussbaserat system som använder själva elledningen för kommunikation från de intelligenta uttagen in till datorn på campingens reception. Därifrån kan strömstyrkan i uttagen anpassas utifrån hur beläggning och förbrukning ser ut på campingen – uttagen kan fjärrstyras till att ge 6, 10 eller 16 ampere.

Uttagen varnar för överlast genom att en lampa börjar blinka så att strömstyrkan kan anpassas efter den enskilde gästens förbrukning.

– Systemet är säkrare än det gamla också, eftersom uttag som inte är aktiva inte hålls strömsatta. Det ökar inte bara elsäkerheten på campingen utan förhindrar också ”eltjuvar” ute på området, förklarar Stephan Hentzler.

En annan fördel för gästerna med det nya systemet är att de kan fjärrstyra eluttagen via mobiltelefonen. På så vis kan husvagnen eller husbilen värmas upp inför helgens besök på campingen, en möjlighet som jag tror många kommer att uppskatta.
Stephan Hentzler 


Pelle Andersson är
den som basar i campingens reception under säsongen. Han är övertygad om att gästerna kommer att uppskatta att fortsättningsvis få betala för just den el de själva förbrukat.

– Tidigare har vi, som de flesta campingplatser, lagt en schablonkostnad för elen ovanpå platshyran. Nu blir debiteringen rättvisare, samtidigt som gästen själv får möjlighet att minska sin elkostnad genom att dra ner på den egna elkonsumtionen.

Och så kan gästerna få bättre service när det uppstår problem på elsidan. I receptionen ges larm om jordfelsbrytaren skulle lösa ut i något uttag. Då kan Pelle och hans kollegor gå ut och direkt hjälpa kunden avhjälpa felet.

– Nästa steg blir att installera motsvarande system i våra 30 campingstugor så att också de får en säkrare och rättvisare eldebitering, säger Pelle Andersson.

Överlida Camping är Stephan Hentzlers största kund. Hans uppdrag här började för två år sedan i och med att en ny transformator installerades för att klara den förväntade ökningen i elförbrukning. Från transformatorn har det dragits nya ledningar ut till ett antal undercentraler – några i markskåp ute på området och en i servicebyggnaden.

– Förra året drog vi också kraft ut till campingens båtbrygga med vidhängande dansbana. Där monterades LED-lister under räckena och samtidigt drog vi också in el till campingens bastu, berättar Stephan.

I år har en ny cafeteria byggts och tvättstugorna renoverats. Alla publika utrymmen har försetts med rörelsevakter som tänder och släcker belysningen.

På campingplatser är det snarare regel än undantag att belysningen står på i tvättrum och andra lokaler om natten, men här är det slut med sådant energislöseri.
Stephan Hentzler

Stephan Hentzler berättar att han också har bytt ljuskällorna till LED eller lågenergilampor på många ställen och att det arbetet kommer att fortgå så långt ett utbyte låter sig göras. Ett framtidsprojekt som han just nu diskuterar med ägaren Kurt Andersson är att också installera solpaneler på servicehuset, för att bidra till elförbrukningen med egenproducerad el.

– Och så är det på gång med ett fibernät i Överlida. Då ska det bli fiber ut till campinguttagen också. Vi ska också installera tyska utomhusarmaturer för att lysa upp en del träd på campingområdet. Allt för att gästerna ska trivas ännu bättre, poängterar Stephan Hentzler.

FAKTA

2Electrify

• Företaget ägs av Stephan Hentzler och hans kompanjon Fredrik Ung. Stephan har Mjöbäck i södra Västergötland som bas medan Fredrik utgår från Årsta i Stockholm

• KNX-installationer i villor är företagets viktigaste verksamhet.