Logga in

“Kvinnor är hälften av slutanvändarna av elteknik”

Publicerad
4 jun 2015, 09:34

Två chefer från elteknikbranschen kom nyligen med på Ledarnas lista Framtidens kvinnliga ledare. Elin Löfblad divisionschef Siemens Power & Gas som tidigare varit med på listan har klättrat upp till topp tio. Sandra Jonsson, Application Centre Manager på Schneider Electric, är ny i sammanhanget.

Elinstallatören fick tag på Sandra Jonsson, nyligen utsedd till en av Framtidens kvinnliga ledare, och frågade henne om vad hon tror att elteknikbranschen, som har en låg representation av kvinnor, har att vinna på en mer jämn könsfördelning.

– Kvinnor representerar hälften av slutanvändarna av eltekniken och då är det förstås önskvärt att fler kvinnor blir en del av branschen. En alltför likriktad branschkultur innebär en förlorad konkurrensfördel.

Vad krävs av branschen för att rekrytera och behålla kvinnor som chefer?

– Ofta fokuserar vi på rekryteringsdelen, men det är minst lika viktigt att skapa en inkluderande företagskultur. Jag tror att flera faktorer på olika nivåer är viktiga, till exempel kommunikation och utbildning, driv från högsta ledningen, förebilder och samarbete med skolor. Jag började själv arbeta på Schneider Electric som trainee och upplever att jag har uppmuntrats att utvecklas och ta mer ansvar, vilket jag tror är viktigt.

Sandra Jonsson arbetar på en avdelning inom Schneider Electric som fokuserar på att coacha projektledare, utveckla processer, verktyg och samverkan mellan olika teknikområden. Det handlar bland annat om att hjälpa kunderna minska sin miljöbelastning.

Placeringen på listan Framtidens kvinnliga ledare är hon glad för, men säger samtidigt att hon själv sällan tänker att hon är en “kvinnlig ledare” utan att det snarare är något som folk runtomkring henne tänker på.

Vad är bra ledarskap för dig?

– Kärnan är att få andra – medarbetare och team – att lyckas. Jag tror på att sätta tydliga mål och att hitta vad som skapar engagemang, kreativitet och drivkraft hos medarbetarna för att nå dit vi vill. Jag tycker också det är viktigt att utmana organisation, processer, medarbetare och mig själv att vilja förbättras.

Läs hela listan på Ledarna.