“Det verkar ha blivit en prestigefråga”

Publicerad 29 jun 2015, 15:38

Bendix Hermansson, EIO-medlem tycker att det borde redovisas en resultaträkning av rotavdraget som det ser ut idag, innan någon ändring görs.

Idag på politikerveckan i Visby debatterades rotavdraget i ljuset av en ny undersökning från Måleriföretagen som visar att många tusen arbetstillfällen kommer försvinna om rot-avdraget sänks som regeringen vill.

På plats under debatten var Bendix Hermansson, EIO-medlem som driver Elektrobyrån i Hjo AB, ett elinstallationsföretag med 55 anställda på fem orter. Under frågestunden ville han ha tydligare svar om vad rot inbringar till statskassan, ett ämne som Elinstallatören tidigare försökt hitta svar på.

– Man borde utreda det här både från myndighetshåll, från företag och branschorganisationer så att uppsidan blev tydlig och man fick förståelse inte bara för kostnaden av rot utan också intäkterna till statskassan, säger Bendix Hermansson.

Hur påverkade rotavdraget – när det kom – situationen för ditt företag?

– Vår bransch var extremt svart förut, men nu är det mycket sällan som jag hör att någon montör vill jobba ute. Tidigare fick de erbjudanden om att skruva vid sidan om, om inte varje dag så åtminstone varje vecka. Vi märkte också på personalköpen av material, som gick ner, att svartarbetet minskade med rotavdraget.

Du ställde en fråga inne under debatten om att staten borde göra en ordentlig uträkning av intäkterna till statskassan från rot, vad borde man räkna på?

– Företagen förlorar på svartarbete, det stjäls material och kanske till och med timmar plus att bilar används av montörer för svartarbete. Försäkringsbolagen får betala för arbetsolyckor som sker när folk jobbar svart på sin fritid. Och staten förlorar skatt, arbetsgivaravgift och moms.

Vad tänker du om att tunga remissinstanser kritiserar regeringens förslag och att det samtidigt finns en otydlighet kring hur mycket staten faktiskt får in på rot?

– Det känns som att det är ett hastverk och en prestigesak. Jag förstår inte hur de tänker. Det är en alldeles för viktig fråga att ha prestige i.

Läs mer om debatten om rot som arrangerades av Sveriges byggindustrier, Måleriföretagen och VVS Företagen.