Logga in

Tomas har svängrum för kreativitet på jobbet

Publicerad
20 maj 2015, 13:55
| Uppdaterad
24 feb 2021

Det är inte ofta som elinstallatören har rollen som totalentreprenör i större byggprojekt och kan styra och ställa över arbetet. Men det finns en bakväg till större inflytande som är nog så intressant: Att få byggherrens uppdrag att fungera som installationssamordnare. Tomas Wikström på Bravida i Umeå är en driven projektledare som flera gånger haft den rollen. Han är övertygad om att det här är ett uppdrag elinstallatörer ska sträva efter.

– Det kan vara tungt och ansvarskrävande, men det är roligt också, säger han.

I stora byggprojekt är samordningen av olika installationer en väldigt viktig faktor. Att svara för samordningen är en uppgift som formellt ligger på byggherren, men som ofta läggs ut på konsulter. Men det händer också att installationssamordningen läggs ut på det företag som svarar för elinstallationerna.

– Uppdraget som installationssamordnare är visserligen ansvarsfullt och betungande, men det är ingenting att ducka för, säger Tomas Wikström på Bravida i Umeå. Han menar att det är ett roligt jobb och en roll som ger honom själv och hans företag bättre möjligheter att påverka hur projektet går, både ur arbetsmässig och ekonomisk synpunkt.

– I stora entreprenader är oftast marginalerna små. Då är det projektledarens uppdrag att försöka förbättra lönsamheten genom kreativa och kloka beslut i det dagliga arbetet. Möjligheten att fatta sådana beslut ökar rejält om du också fått rollen som installationssamordnare, menar Tomas. Rollen ger avsevärt större svängrum för kreativiteten.

Tomas har lite mer än 30 års erfarenhet av elteknikbranschen. Det hela började med tvåårig ellinje på gymnasiet i början av åttiotalet, påbyggt med ett års studier i industriell elteknik i Skellefteå.

– Sedan flyttade jag runt mellan elektrikerjobb i Umeå, Stockholm och Lycksele, där jag blev ledande montör. På det blev det några år som industrielektriker och arbetsledare på Volvo i Umeå där en av Tomas roller var att gå in som projektledare i flera stora utbyggnadsprojekt – då på beställarsidan. När Bravida kom in som leverantör i ett av projekten för åtta år sedan lockades Tomas över dit – och på den vägen är det.

Det var på Volvo som Tomas Wikström först fick känna på jobbet som installationssamordnare. Uppgiften var intressant, tyckte han, och väldigt lärorik. På Volvo var det många utländska leverantörer med i projekten – personal från franska och tyska leverantörer av olika utrustning.

– Som installationssamordnare fick jag en god inblick i hur de här företagens projektledare arbetade och hur mycket deras sätt att driva projekt skiljde sig från hur vi arbetar i Sverige. I de här länderna är projektledaren en person som håller sig på lite avstånd från medarbetarna och som står där och pekar med hela handen när något ska göras. Det gav ofta goda resultat, men ändå förstod jag mer och mer att ett sådant förhållningssätt inte är det allra bästa.

Tomas har funderat mycket över hur han ska få ut det bästa ur montörer och andra som arbetar i projekten. Hans slutsats är att nyckelorden för god projektledning är ”transparens”, ”samarbete” och ”engagemang”. Det här är nyckelord som i ännu högre grad bör prägla den som har rollen som installationssamordnare i projektet, menar han.

– När jag arbetar som installationssamordnare är jag noga med att hela tiden vara helt transparent i informationsgivningen till både projektledare och ledande montörer. Jag håller dem informerade om allt som händer i projektet och vidarebefordrar till exempel alla mail som de har nytta att ha kännedom av. Eftersom de ledande montörerna ofta är de som först upptäcker problem i projektet uppmuntrar jag dem att agera likadant mot mig, så att jag snabbt kan komma överens med dem om hur vi ska agera i det enskilda fallet.

Om ett projekt ska löpa smidigt är det väldigt viktigt att de ledande montörerna har förståelse för de beslut som tas av projektledningen. Oftast är det de själva som kommer med förslag till lösningar och då är det viktigt att visa att du som installationsledare gillar förslaget – och varför.
Tomas Wikström

– Sedan är det installationssamordnarens uppgift att rulla över bollen till beställarsidan. Att presentera de lösningar som ledande montörer, projektledare och installationssamordnare enats om och att få OK på de lösningar som föreslås – och den kostnadspåverkan som ändringen kan innebära, poängterar Tomas.

Tomas Wikström understryker att ett sådant här sätt att arbeta ställer ett oavvisligt krav på installationssamordnaren: Han eller hon måste hela tiden finnas tillgänglig på byggplatsen.

Huvudspåret för Tomas i hans roll som installationssamordnare är att skapa god stämning i projektet. Det betyder till exempel att om det uppstår ett problem i arbetet så är inte lösningen att skrika ”stopp, här är något som är galet” utan att istället direkt söka efter en lösning på problemet som är bra för alla som omfattas av det.

– Min erfarenhet är att det här är ett förhållningssätt som fungerar jättebra mot alla inblandade entreprenörer. De har i regel stor förståelse för att jag som installationssamordnare arbetar på uppdrag av beställaren och att jag därför har rätt att förvänta mig konstruktiva lösningar istället för enbart klagomål över att någon annan gjort fel.

Det här fungerar också bättre på en byggplats med god stämning, där alla känner och pratar med varandra. När Tomas Wikström drar igång ett nytt projekt är han noga med att alla ledande montörer och projektledare får träffa och lära känna varandra redan från början.

– När ledande montörerna förstår varandra är det oftast de som får det dagliga arbetet att fungera och som löser problem utan att ens behöva blanda in projektledarna – och i ännu mindre grad installationssamordnaren.

När ett nytt projekt ska dras igång – och Tomas har rollen som installationssamordnare – ser han först till att alla projektledare hos de olika entreprenörerna upprättar en egen tidplan för arbetet. Sedan tar han över dem och sammanfogar dem med varandra, men ser då till att projektledarna också är delaktiga i den processen.

– Sedan ser jag till att det finns verktyg som kan stödja projektledarna i deras arbete. Nuförtiden handlar det oftast om programmet Navis Works som är ett verktyg där projektledarna kan följa projektets gång i 3D. Fördelen med Navis Works är att där finns oftast de senaste revideringarna av projektet tillgängligt innan de kommit ut i PM och andra bygghandlingar från projektören.

– Sedan har vi förstås också översiktsritningar med alla installationer inritade på samma ritning. Dem sätter jag upp väl synligt på arbetsplatsen så att alla som arbetar i projektet har tillgång till dem.

Vad är det då för utmaningar som en installationssamordnare har att tackla? Tomas Wikström menar att det svåraste han har att hantera är den tidsnöd som blir allt vanligare i projekten. Ofta leder den till att ett projekt startas upp innan all projektering är färdig – projektering och produktion bedrivs parallellt.

– Då kan det vara svårt att få grepp om saker och ting. Olika entreprenörer får arbeta med korta tidsplaner som ofta griper in i varandra och huvudplanen, som alla baserat sin affär på, motsvarar inte alltid produktions- och detaljplanerna. I ett sådant läge är det också svårt att göra en vettig uppföljning av arbete och ekonomi, menar Tomas.

Den här sortens problem blir lättare att hantera om det finns en tidplan för projekteringen som respekteras och följs.

– Numera finns det ofta en sådan plan, men det är inte alltid den följs. Och uppföljningen är det ofta lite si och så med. Tomas berättar att han alltid frågar efter projekteringstidplanen, vid varje startmöte för ett nytt projekt som han deltar i.

– Det är en fråga som tyvärr ofta blir obesvarad, suckar han.

Efter flera viktiga uppdrag som installationssamordnare är Tomas Wikström övertygad om att rollen är eftersträvansvärd. Den öppnar möjligheter för ett företag som Bravida och ger av naturliga skäl större möjligheter att påverka saker och ting i rätt riktning. Uppdraget ger bättre kontroll över tidplaner och projektekonomi för det egna företaget.

En god samordning ger bättre planering så att projektet blir en bekvämare resa med färre överraskningar – för alla inblandade.
Tomas Wikström

Just nu är Tomas i slutfasen på ett av de större projekten i Umeå på senare år. Det är bygget av Väven – stadens nya kulturcentrum. Huset står klart och har delvis tagits i bruk men det återstår arbeten med besiktningsanmärkningar som ska betas av och med en konferensavdelning som byggherren Baltic-gruppen själva ska driva högst upp i huset.

– Sedan blir det ett annat projekt för Baltic-gruppen. Ovanpå kvarteret Forsethe och nya gallerian Utopia ska det byggas 10 exklusiva radhus – med massor av modern elteknik.

FAKTA

Tomas Wikström

Ålder: 48
Jobb: Projektledare på Bravida Sverige
Familj: Sambo, två barn och hund – en ”fyrvägskorsning”
Bor: I villa i Hörnefors söder om Umeå
Fritid: Flugfiske i rinnande vatten. Gillar också hockey – men det är Skellefteå som gäller, inte Björklöven
Senaste bok: Inferno av Dan Brown. Annars gärna böcker av fiskegurun Gunnar Westrin
Senaste film på bio: För länge sedan, förmodligen någon Disneyfilm med barnen.