Inspektion av hantverkarbilar

Publicerad 20 mar 2015, 08:42

Mindre företagsbilar är en förutsättning för många elinstallatörer. Men osäkrad last eller bristfällig förarsäkerhet kan leda till svåra olyckor. Därför ska flera hundra företag besökas av Arbetsmiljöverket i ett nytt säkerhetsprojekt.

Hantverkarbilar, alltså mindre företagsbilar, är en nödvändighet för många elinstallatörer samtidigt som de också kan utgöra en arbetsmiljöfara. De största arbetsmiljöriskerna är direkt kopplade till trafiken och då särskild i samband med stress, arbetsmängd och väglag. För att öka riskmedvetenheten satsar Arbetsmiljöverket på inspektioner hos företag som använder bilarna i tjänsten.

Just nu gör verket tre parallella satsningar på arbetsmiljö kopplad till arbete på vägarna och den största satsningen handlar om hantverkarbilar. Inspektioner ska också göras med fokus på bärgningsarbete och varuleveranser. Men av 600 inspektioner kommer 325 företagsbesök göras hos “Småföretag på hjul”. Det är förstås inte bara hantverkare, utan också städfirmor, säljare, hemtjänst och budfirmor.

– Bilkörning är en förutsättning för att dessa företag ska kunna bedriva sin verksamhet och det är inte ovanligt att medarbetarnas största risker är direkt kopplat till trafiken. Det kan vara alltifrån att bilbälte inte används till att last – som till exempel verktyg och material – inte är ordentligt lastsäkrad, säger Gabriel Sanz, arbetsmiljöinspektör.