Solen lyser över Skövde

Publicerad 6 feb 2015, 14:09

Västgötametropolen Skövde kan förmodas bada i solljus. Här finns redan Sveriges största solcellsanläggning – på taken vid Kärnsjukhuset – och nu planeras en ny stor solcellssatsning.

Den här gången är det Högskolan i Skövde som ska bygga en 1 000 kvadratmeter stor anläggning med solcellspaneler.

Om allt går enligt plan kommer anläggningen att stå färdig i maj. Då ska det hela ge 150 MWh om året – lika mycket som elförbrukningen i sex genomsnittliga villor.

– G-huset på campusområdet har ett drömläge ur ett solcellsperspektiv, då det vetter mot söder och sydsydost. Tekniken är så pass bra nu att man inte behöver ha direkt solljus på solcellerna utan det räcker med dagsljus, Magnus Littmarck. Satsningen är en del av fastighetsägaren Akademiska Hus övergripande hållbarhetsmål – att minska mängden köpt energi med 50 procent till år 2025, jämför med år 2000.

Tilläggas kan att anläggningen också kommer att användas till forskning och undervisning.