Logga in

Barn fick elstöt på förskola

Publicerad
26 feb 2015, 00:02

Olycka på förskola i Lekeberg visade på brist i elsäkerhet och kontrollförfarande. EIO-rapport pekar på att många förskolechefer inte vet vem som har anläggningsansvar.

Olyckan inträffade i adventstid förra året på Storkens förskola i Fjugesta i Lekebergs kommun. Det var när ett barn skulle sätta i en kontakt till en ljusstake i ett vägguttag som barnet fick en stöt. Barnet skrämdes och började gråta, men klarade sig utan fysiska men. Vid närmare undersökning av personalen visade det sig att det i vägguttaget satt fast ett stift från en trasig stickpropp från en lampa. Det här skriver Nerikes Allehanda.

Efter anmälan till Elsäkerhetsverket gjordes ett tillsynsbesök som visade att förskolans lokaler, som ligger i och ägs av Lekebergskyrkan, saknade jordfelsbrytare. Elsäkerhetsverket gav fastighetsägaren föreläggande att åtgärda bristen.

I Elsäkerhetsverkets granskning visade det sig också att Lekebergskyrkan brister i den kontroll man är skyldig att utföra enligt starkströmsförordningen och verkets föreskrifter, detta enligt Nerikes Allehanda.

En rapport från EIO som bygger på intervjuer med 300 förskolechefer visar att anläggninsgsansvaret i en knapp femtedel av fallen är oklart. På frågan om hur tydligt det är vem som är formellt ansvarig för elsäkerheten svarar 45 procent att det är mycket tydligt, 33 procent ganska tydligt, 15 procent ganska otydligt och 3 % mycket otydligt.

De mest grundläggande elsäkerhetsanordningarna, som petskydd och jordfelsbrytare, saknas på ungefär en tiondel av landets förskolor visar EIO-rapporten. Bland kommunala förskolor är det ännu sämre, på upp emot en fjärdedel av de kommunala förskolorna kan det saknas jordfelsbrytare. Rapporten pekar på att förskolor i privat regi i högre grad bedrivs i moderna fastigheter, alternativt är bättre på att underhålla sina lokaler.