Elteknikbranschen välkomnar högre ROT-krav

Publicerad 5 dec 2014, 21:38

Igår beslutade riksdagen att införa högre krav på dokumentation och kostnadsredovisning före utbetalning av ROT-ersättning till företag. Enligt nätverket Byggbranschen i samverkan (BBIS), där Elektriska Installatörsorganisationen (EIO) ingår, är det en bra förändring som kommer göra det svårare att utnyttja avdraget på fel sätt.

De nya kraven gäller från och med den 1 januari 2015.

– Det här är en viktig förändring som gynnar våra medlemsföretag och andra seriösa företag med ordning och reda, säger Jan Siezing, vd på EIO.

Han förklarar att EIO nu kommer stödja sina medlemsföretag genom att uppdatera branschorganisationens informationsmaterial för ROT.

EIO, Sveriges Byggindustrier (BI) – och BBIS – anser att ROT-avdraget är ett viktigt verktyg för att motverka svartarbete i den privata sektorn, och därför måste det användas korrekt.

– Vi har länge påtalat ihåligheten i dokumentationen och utbetalningskontrollen, vilken innebär att kostnader för material allt för enkelt kan dribblas över till arbetskostnader, säger Peter Löfgren från BBIS.

– Vi har också varit kritiska till alternativet med ersättning via utbetalningsavi, då detta ökar tillgängligheten på kontanter som kan användas för att betala svart arbetskraft, lägger han till.