Stöd kan ge elteknikföretag fler uppdrag

Publicerad 14 jul 2014, 14:21

Under 2014 kan fastighetsägare som vill effektivisera energianvändningen i sin fastighet i samband med renovering, med hjälp av till exempel smarta elinstallationer och styrningslösningar, söka stöd från Energimyndigheten.

Energimyndigheten ska ge 15 lokalfastighetsägare och 15 flerbostadsägare som vill energieffektivisera en fastighet som är i behov av renovering. Det är myndighetens beställargrupper för flerbostadshus, Bebo och för lokaler, Belok, som har arbetat fram metoderna Rekorderlig renovering och Totalmetodiken för att nå minst en halvering av energianvändningen i samband med renovering.

Målet är att bidra till Sveriges minskade energianvändning fram till 2020 och 2050.

Sista ansökningsdag är den 2 juni 2014, kl. 17.00.